Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) spółka nie musi opodatkować wydatków jako wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Wydatki związane z samochodami, a działalność gospodarcza

Wnioskodawcą jest spółka, która opodatkowana jest w formie ryczałtu od dochodów spółek. Spółka specjalizuje się głównie w wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania. Spółka nie posiada udziałów lub innych praw majątkowych w innych spółkach, ani tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Spółka posiada samochody osobowe, które są używane wyłącznie do celów biznesowych, takich jak transport materiałów, pracowników, obsługa techniczna klientów, i nie są wykorzystywane prywatnie ani przez wspólników, ani przez pracowników, z wyjątkiem sporadycznych sytuacji.

Spółka nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdów, a od wydatków związanych z tymi pojazdami odlicza 50% VAT. Spółka jest wyposażona w system monitoringu GPS, który pozwala na śledzenie i identyfikację kierowców korzystających z samochodów służbowych. Każdy pracownik posiada urządzenie do logowania w pojazdach, co umożliwia dokładne monitorowanie wykorzystania samochodów służbowych. Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy wydatki lub odpisyamortyzacyjne związane z samochodami osobowymi dla których nie jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu, a które są wykorzystywane przez pracowników wyłącznie do działalności gospodarczej nie stanowią wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, będących przedmiotem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek?

Zdaniem wnioskodawcy poniesione koszty nie stanowią przedmiotu opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

KIS: spółka zwolniona z opodatkowania wydatków na samochody

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko prze wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że spółka nie jest zobowiązana do opodatkowania wydatków jako wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, a 50% VAT od tych wydatków może zostać odliczone przez wnioskodawcę. KIS zaznaczyła, że wydatki i odpisy amortyzacyjne związane z używanymi samochodami przez spółkę nie stanowią wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, będących przedmiotem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

KIS stwierdziła, że samochody są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej, co podatnik jest w stanie udowodnić. Organ podkreślił także, że brak ewidencji przebiegu pojazdu nie jest automatycznym dowodem na wykorzystywanie samochodów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.315.2023.2.RH