Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła, że świadczenie usług muzycznych przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców może podlegać zwolnieniu od podatku VAT, jednakże w przypadku zmian w podstawie opodatkowania lub kwocie podatku, lub gdy występują błędy w fakturach, obowiązuje obowiązek korekty faktur pierwotnych.

Zwolnienie z VAT usług muzycznych

Wnioskodawca, prowadzący jednoosobową działalność głównie w zakresie usług muzycznych, zastanawiał się nad koniecznością korekty faktur związanych z tymi usługami. Do tej pory opodatkowywał swoje przychody z tej działalności 23% stawką VAT, jednakże po zapoznaniu się z interpretacjami podatkowymi doszedł do wniosku, że mógłby skorzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 33 lit. b ustawy o VAT.

Nurtujące wnioskodawcę pytanie brzmiało: Czy powinien on korygować faktury wystawione wcześniej dla usług muzycznych, które teraz objęte są zwolnieniem z VAT?

Wnioskodawca, ze względu na dużą ilość faktur, które musiałby skorygować, wolałby uniknąć tego obowiązku.

KIS: Korekta faktur bywa konieczna, nawet jeśli jest czasochłonna

Krajowa Informacja Skarbowa, po dokładnym przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz odnosząc się do odpowiednich przepisów prawnych, uznała działalność wnioskodawcy za usługi kulturalne zwolnione z VAT. Uzasadnienie to oparto o fakt, że wnioskodawca jest indywidualnym twórcą oraz artystą wykonawcą.

Jednakże, organ podatkowy zwrócił uwagę, że jeżeli po wystawieniu faktury pierwotnej zaszły zmiany w podstawie opodatkowania lub kwocie podatku, bądź też faktura zawierała błędy, wnioskodawca jest obowiązany do dokonania korekty tej faktury.

W odpowiedzi na problem wnioskodawcy z dużą ilością faktur do korekty, Krajowa Informacja Skarbowa wskazała, że niezależnie od ilości czy skomplikowania procesu, obowiązek korekty faktur wynika wprost z obowiązujących przepisów.

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej wskazuje na konieczność korekty faktur w sytuacjach, kiedy zmienia się podstawa opodatkowania, kwota podatku lub gdy faktura zawiera błędy, nawet jeśli faktury te dotyczą usług muzycznych, które są obecnie objęte zwolnieniem z VAT. Takie działanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami i ma na celu zapewnienie prawidłowości rozliczeń podatkowych.

Źródło: Obowiązek dokonania korekt faktur z tytułu świadczonych usług zapewnienia oprawy muzycznej i słownej imprez okolicznościowych, festynów, zabaw taneczn... - Interpretacja - 0114-KDIP4-2.4012.395.2023.1.MB