Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że przychody z tytułu świadczenia usług zakwalifikowanych w PKWiU pod kodem 62.01.12.0 podlegają opodatkowaniu stawką 12% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Usługi informatyczne bez kodowania - stawka 8,5% czy 12%?

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, świadcząc usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych. Nie tworzy on kodu oprogramowania, skupiając się na opracowywaniu architektury systemów. W oparciu o te usługi, Urząd Statystyczny zakwalifikował je do grupowania PKWiU 62.01.12.0. Wnioskodawca, opierając się na tej klasyfikacji, zastosował stawkę podatkową ryczałtu w wysokości 12%.

W związku z tym zadał pytania:

  • Czy świadczenie usług pod kodem 62.01.12.0 powinno być opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu?
  • Czy jest możliwość dokonania korekty zeznań podatkowych, zmieniając stawkę podatku zryczałtowanego z 12% na 8,5% od początku 2022 roku?

Wnioskodawca argumentował, że jego działalność polega na opracowywaniu architektury systemów, a nie na tworzeniu kodu oprogramowania. W związku z tym, jego zdaniem, powinien być opodatkowany stawką 8,5% ryczałtu. Wnioskodawca również twierdził, że może dokonać korekty zeznań podatkowych, aby skorygować błąd w zastosowanej stawce podatku.

KIS potwierdziła stawkę 12%

Organ podatkowy, w oparciu o przepisy prawa i klasyfikację PKWiU, stwierdził, że świadczone przez wnioskodawcę usługi są związane z oprogramowaniem i podlegają opodatkowaniu stawką 12% ryczałtu. W związku z tym, wnioskodawca nie jest uprawniony do dokonywania korekty zeznań podatkowych.

Organ podatkowy wyjaśnił, że oprogramowanie nie ogranicza się tylko do kodu źródłowego, ale obejmuje też instrukcje i procedury umożliwiające komputerom funkcjonowanie. W związku z tym, usługi świadczone przez wnioskodawcę, takie jak projektowanie architektury systemów, są uznawane za usługi związane z oprogramowaniem. Organ podkreślił również, że odpowiednia stawka ryczałtu dla tych usług wynosi 12%, zgodnie z klasyfikacją PKWiU 62.01.12.0.

Podsumowując, organ podatkowy uznał, że wnioskodawca nie ma podstaw do zmniejszenia stawki ryczałtu ani do dokonywania korekty zeznań podatkowych.

Źródło: Zastosowanie 12% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych dla usług sklasyfikowanych wg PKWiU 62.01.12.0. - Interpretacja - 0115-KDST2-2.4011.295.2023.2.PR