Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że umorzenie udziałów, które zostały wcześniej dobrowolnie zbyte bez wypłaty wynagrodzenia, nie stanowi przychodu podatkowego na gruncie ustawy CIT, ponieważ nie przynosi realnej korzyści majątkowej ani nie zwiększa aktywów spółki.

Umorzenie udziałów, a przychód podatkowy

Wnioskodawca jest spółką, która planuje wprowadzić strategię sukcesji biznesu rodzinnego. Celem jest zminimalizowanie zaangażowania aktualnego wspólnika, a jednocześnie zwiększenie roli jego potomków, tj. sukcesorów. Plan zakłada, że udziały wspólnika zostaną umorzone poprzez ich nabycie przez spółkę. Spółka planuje także zwiększenie kapitału zakładowego, pozwalając sukcesorom na objęcie udziałów w zamian za dostarczenie wkładów.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy w wyniku dobrowolnego zbycia udziałów posiadanych przez wspólnika bez wypłaty wynagrodzenia w celu dokonania ich umorzenia przez spółkę, po stronie spółki dojdzie do powstania przychodu na gruncie ustawy CIT? Wnioskodawca uważa, że nie powstanie przychód podatkowy.

KIS: umorzenie udziałów bez wypłaty wynagrodzenia nie podlega CIT

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że umorzenie udziałów, które zostały wcześniej dobrowolnie zbyte bez wypłaty wynagrodzenia, nie powoduje powstania przychodu na gruncie ustawy CIT. KIS zaznaczyła, że umorzenie udziałów odbywa się w dwóch etapach - zbycie udziałów przez wspólnika i ich nabycie przez spółkę, a następnie umorzenie udziałów przez spółkę.

KIS uznała, że umorzenie udziałów nie przynosi realnej korzyści majątkowej ani nie zwiększa aktywów, dlatego nie można traktować tego zdarzenia jako przychodu podatkowego. Organ powołał się również na brak przepisów w ustawie o CIT, które wskazywałyby na konieczność opodatkowania umorzenia udziałów.

Źródło: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w wyniku dobrowolnego zbycia udziałów posiadanych przez Wspólnika bez wypłaty wynagrodzenia w celu dokonania ich u... - Interpretacja - 0111-KDIB2-1.4010.322.2023.1.AS