Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że wydatki na czynsz dzierżawny ponoszone w związku z dzierżawą nieruchomości gruntowej od męża, będą stanowiły dla wnioskodawczyni koszt uzyskania przychodów w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Wydatki na czynsz w związku z dzierżawą nieruchomości od męża

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. Jest zamężna, a w małżeństwie obowiązuje ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Jej mąż jest właścicielem nieruchomości gruntowej, która jest jego majątkiem osobistym. Małżonkowie zamierzają zawrzeć umowę dzierżawy nieruchomości na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, gdzie mąż będzie wydzierżawiającym, a wnioskodawczyni będzie dzierżawcą. Umowa będzie miała charakter odpłatny, tj. wnioskodawczyni będzie płaciła czynsz dzierżawny mężowi. Podatniczka planuje wykorzystać dzierżawioną nieruchomość do budowy farmy fotowoltaicznej w ramach swojej działalności gospodarczej, produkując prąd dla potrzeb własnej firmy.

Zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy wydatki na czynsz dzierżawny ponoszone w związku z dzierżawą nieruchomości gruntowej od męża będą stanowiły dla niej koszt uzyskania przychodów.

KIS: możliwość zaliczenia wydatków na czynsz dzierżawny do kosztów uzyskania przychodów

Dyrektor KIS stwierdził, że w świetle obowiązujących przepisów, czynsz dzierżawny ponoszony przez wnioskodawczynię w ramach działalności gospodarczej może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.Organ podatkowy potwierdził, że wydatki na czynsz dzierżawny ponoszone w związku z dzierżawą nieruchomości spełniają warunki uznania ich za koszt uzyskania przychodów. Wnioskodawczyni będzie wykorzystywała nieruchomość w prowadzonej działalności gospodarczej i wybuduje na niej farmę fotowoltaiczną. Czynsz dzierżawny będzie stanowił dla wnioskodawczyni wydatek ponoszony w celu uzyskania prądu z farmy fotowoltaicznej, który będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto, umowa dzierżawy zostanie zawarta pomiędzy małżonkami, a zgodnie z Kodeksem rodzinny i opiekuńczym, jeśli nieruchomość należy do majątku osobistego jednego z małżonków, to może być ona przedmiotem najmu lub dzierżawy pomiędzy małżonkami. W związku z tym wydatki na czynsz dzierżawny będą stanowiły koszt uzyskania przychodów dla wnioskodawczyni. Powyższa możliwość jest korzystna dla zainteresowanej, ponieważ będzie ona mogła zaliczyć przedmiotowe wydatki do kosztów swojej działalności gospodarczej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 30 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.151.2023.1.MBN