Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wnioskodawca może ująć czynsz otrzymywany od najemcy w kosztach uzyskania przychodu, ponieważ wynajem nieruchomości nie jest powiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czynsz najmu, a koszt uzyskania przychodu

Wnioskodawcą jest spółka, która jest polskim rezydentem podatkowym, zajmująca się transportem drogowym towarów. Spółka będzie wynajmować nieruchomość od osoby fizycznej, która jest zarejestrowanym podmiotem gospodarczym i czynnym podatnikiem VAT. Jednakże, wynajmujący zamierza wskazać do płatności czynszu najmu prywatne konto, które nie jest publicznie dostępne na białej liście podatników VAT, pomimo że figuruje tam jako podatnik VAT czynny. Planowany roczny koszt wynajmu przekracza 15 000 złotych. Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy będzie mógł ujmować w kosztach uzyskania przychodów wydatki z tytułu czynszu za najem nieruchomości, płatnego na rzecz wynajmującego na jego rachunek prywatny, niewidniejący w ustawowym wykazie, zgodnie z ustawą o VAT? Wnioskodawca uważa, że zapłacony czynsz będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

KIS: zapłacony czynsz można zaliczyć do kosztów podatkowych

KIS stwierdziła, że zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ podkreślił, że zapłacony czynsz na wskazany rachunek przez wynajmującego, który nie jest zawarty w wykazie ustawy o VAT, wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Organ podkreślił, że jeśli nieruchomość jest wynajmowana w związku z działalnością gospodarczą, to płatności z tego tytułu muszą być dokonywane na rachunek bankowy z wykazu podmiotów VAT.

KIS zaznaczyła, że skoro wynajem nieruchomości nie jest powiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą wnioskodawcy i nie przekracza jednorazowo 15 000 zł, a płatności nie są dokonywane na rachunek bankowy z wykazu podmiotów VAT, to wnioskodawca będzie mógł ująć czynsz otrzymywany od najemcy w kosztach uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.223.2023.1.JG