Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła, że otrzymanie biletów lotniczych w zamian za przekazanie praw autorskich stanowi przychód z praw majątkowych, co skutkuje obowiązkiem opodatkowania.

Bilet lotniczy za prawa autorskie

Podatnik działający jako prezes zarządu fundacji, która wykorzystuje jego prace w publikacjach online, przekazuje jej prawa autorskie w formie darowizny. W zamian za to, fundacja oferuje mu bilety lotnicze, które służą zarówno celom służbowym, jak i prywatnym.

Główne wątpliwości wnioskodawcy dotyczyły opodatkowania otrzymanych biletów lotniczych oraz możliwości odliczenia wartości przekazanych praw autorskich od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu PIT.

Wnioskodawca zakładał, że fundacja dofinansuje jego podróż, która będzie służąca gromadzeniu materiałów, które następnie zostaną przekazane fundacji. W przeszłości już dokonywał takich podróży, finansując je samodzielnie.

KIS wykluczył podróż służbową

KIS uznała otrzymanie biletów lotniczych za przychód z innych źródeł. Organ podatkowy zwrócił uwagę, że podróż ma charakter częściowo prywatny, dlatego bilet nie jest traktowany jako podróż służbowa. W konsekwencji wnioskodawca powinien oczekiwać PIT-11 od fundacji.

Dodatkowo, organ podatkowy wskazał, że wartość praw autorskich przekazanych w formie darowizny może zostać odliczona od podstawy opodatkowania.

Decyzja Krajowej Informacji Skarbowej wskazuje, że przekazywanie praw autorskich w zamian za jakiekolwiek świadczenia, nawet jeśli nie mają one bezpośredniej wartości pieniężnej, może prowadzić do konieczności rozliczenia się z dodatkowego podatku. Warto również zauważyć, że darowizny w postaci praw autorskich dają pewne możliwości odliczeń podatkowych. Wszelkie transakcje tego typu powinny być dokładnie analizowane pod kątem ich skutków podatkowych.

Źródła: Interpretacja indywidualna z dnia 8 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.569.2023.4.AC