Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że objęcie udziałów w zamian za wkład pieniężny nie generuje przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Opodatkowania przychodu z objęcia udziałów w spółkach handlowych

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, co oznacza, że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W kontekście realizacji planów sukcesyjnych w swojej rodzinie, wnioskodawca planuje objęcie udziałów w spółkach, w których aktualnie wspólnikami są jego krewni. Wnioskodawca, złożył zapytanie do KIS w sprawie opodatkowania przychodu uzyskanego z objęcia udziałów w spółkach handlowych przez wkład pieniężny.

Stanowisko KIS

W odpowiedzi na zapytanie wnioskodawcy, KIS wyjaśniła, że objęcie udziałów w zamian za wkład pieniężny o wartości równej lub nieznacznie wyższej niż wartość nominalna udziałów, a jednocześnie niższej niż ich wartość rynkowa na dzień objęcia, nie spowoduje powstania przychodu podatkowego w momencie objęcia udziałów.

Dochód podatkowy będzie powstawał dopiero w momencie zbycia tych udziałów, a podstawą opodatkowania będzie różnica pomiędzy ceną zbycia a wydatkami na objęcie udziałów ustalonymi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.625.2023.2.AK