Dyrektor KIS potwierdził, że Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur, dokumentujących nabycie towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu, którego celem jest zabezpieczeni eregionu przed wystąpieniem i skutkami klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych.

Poprawa wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych

Pewna Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu inwestycyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Projekt zakłada poprawę wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Nabyte w ramach Projektu towary i usługi nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

Gmina zapytała, czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu.

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

W odpowiedzi na zapytanie Gminy, Dyrektor KIS stwierdził, że Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przysługuje jedynie w przypadku, gdy towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

"W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, bowiem – jak wynika z opisu sprawy – nabyte w ramach Projektu towary i usługi nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. W konsekwencji Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego Projektu.

Podsumowując, Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu pn. „(…)”." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że Gmina nie może obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu. Projekt realizowany przez Gminę ma charakter publiczny, co nie podlega opodatkowaniu VAT. Dlatego też nabyte w ramach projektu towary i usługi nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, co uniemożliwia odliczenie podatku naliczonego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-1.4012.403.2023.1.EB