Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że spółka może ustalać kwalifikowany dochód uwzględniony w cenie sprzedaży produktu przy użyciu zasad cen transferowych.

Kwalifikowany dochód, a metoda weryfikacji cen transferowych

Wnioskodawcą jest spółka, która jest polskim rezydentem podatkowym, prowadzącym działalność produkcyjną w dziedzinie budownictwa z wykorzystaniem tworzyw sztucznych. Spółka posiada również działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych. Spółka planuje skorzystać z ulgi IP Box w 2023 roku, a więc chce ustalić kwalifikowany dochód uwzględniony w cenie sprzedaży produktu. Ulga IP Box, umożliwia obniżenie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla dochodów z praw własności intelektualnej. Spółka planuje zastosować tzw. "szóstą metodę weryfikacji," co oznacza, że będzie ustalać dochód z prawa własności intelektualnej, które znajduje się w cenach produktów, korzystając z metody nazywanej "metodą kciuka." Metoda polega na obliczeniu dochodu na podstawie stałej stawki procentowej (w tym przypadku 25%) od przychodu ze sprzedaży produktów, które zawierają prawa własności intelektualnej.

Spółka nie kupuje licencji od zewnętrznych podmiotów na prawa własności intelektualnej, ale sama generuje je poprzez badania i prace rozwojowe, co pozwala jej wprowadzać innowacje na rynku budownictwa. Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy ustalając kwalifikowany dochód uwzględniony w cenie sprzedaży produktu można zastosować metody weryfikacji cen transferowych? Wnioskodawca uważa, że może ustalić kwalifikowany dochód.

KIS: możliwość ustalenia dochodu za pomocą metody cen transferowych

Według KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że spółka może ustalić kwalifikowany dochód uwzględniony w cenie sprzedaży produktu przy zastosowaniu metod weryfikacji cen transferowych wskazanych w ustawie o CIT. Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględniony w cenie sprzedaży produktu lub usługi musi być ustalony na podstawie zasady ceny rynkowej.

KIS zaznaczyła, że spółka musi prowadzić dokładne badanie porównywalności warunków ustalonych w transakcjach z powiązanymi podmiotami do warunków, jakie zostałyby uzgodnione między podmiotami niepowiązanymi. W przypadku, gdy ustalone lub narzucone warunki różnią się od tych, jakie byłyby stosowane między niepowiązanymi podmiotami i prowadzą do niższego dochodu (lub wyższej straty) niż można by oczekiwać w sytuacji braku powiązań, organ podatkowy może określić dochód (stratę) bez uwzględnienia powiązań.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.397.2023.1.MF