Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) spółka korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie rozporządzenia ministra finansów, a także że nie ma obowiązku składania deklaracji kwartalnych AKC-KZ, gdyż nie podlega opodatkowaniu akcyzą.

Sprzedaż energii elektrycznej, a podatek akcyzowy

Wnioskodawcą jest spółka, która prowadzi działalność związana z odbiorem, przyjęciem i zagospodarowaniem odpadów oraz sprzedażą surowców wtórnych. Spółka posiada instalację fotowoltaiczną o mocy, która jest traktowana jako mała instalacja odnawialnych źródeł energii. Energia elektryczna wytworzona z instalacji jest zużywana na potrzeby własne, a nadmiar jest sprzedawany na podstawie umowy sprzedaży. Spółka nie posiada koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, obrót i dystrybucję energii elektrycznej. Spółka monitoruje ilość zużywanej i oddawanej do sieci energii za pomocą licznika dwukierunkowego i dokonuje rozliczeń z partnerem handlowym.

Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy wytwarzanie energii elektrycznej z generatorów przez spółkę, która wytworzoną energię zużywa na własne potrzeby, korzysta ze zwolnienia w sprawie zwolnień od akcyzy? W ocenie wnioskodawcy, istnieje możliwość zastosowania zwolnienia.

KIS: wytwarzanie energii elektrycznej zwolnione z podatku akcyzowego

KIS stwierdziła, że zaprezentowane stanowisko prze wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że spółka korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie § 5 rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. KIS podkreśliła, że generatory o mocy, które nie przekraczają 1 MW oraz wytwarzają energię elektryczną używaną na potrzeby własne, podlegają zwolnieniu. KIS zaznaczyła, że sprzedaż energii elektrycznej niezużytej, która jest wprowadzana do sieci na rzecz podmiotu posiadającego koncesję, nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Organ podatkowy stwierdził, że jeśli spółka nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, nie ma obowiązku składania deklaracji kwartalnych AKC-KZ, co wynika z art. 24e ust. 1b pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4013.225.2023.1.JSU