Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) podatek od darowizny będzie obliczany na podstawie podstawy opodatkowania, uwzględniając skalę podatkową, przy uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku.

Przekazanie udziału, a podatek

W 2019 roku podatniczka wraz z partnerem zakupiła mieszkanie. Nieruchomość jest obciążona hipoteką umowną na rzecz banku z tytułu udzielonego kredytu hipotecznego. W 2023 roku wnioskodawczyni i jej partner podjęli decyzję, że partner przekaże podatniczce swoją połowę udziału w nieruchomości oraz przejmie kredyt hipoteczny. Oba zdarzenia miałyby miejsce w drodze darowizny. Podatnicy należą do III grupy podatkowej. Wnioskodawczyni skierowała pytanie do KIS czy podstawą obliczenia podatku od spadków i darowizn będzie 1/2 wartości rynkowej nieruchomości na dzień złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, pomniejszona o 1/2 wartości hipoteki wpisanej w księdze wieczystej?

Wnioskodawczyni twierdzi, że podstawą opodatkowania jest wartość rzeczy i praw majątkowych po odjęciu związanych z nimi długów i obciążeń, czyli wartość netto.

KIS: podatek od darowizny zależy od grupy podatkowej partnera

Według KIS, stanowisko wnioskodawczyni jest nieprawidłowe. KIS uznała, że wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić podatek od spadków i darowizn na podstawie obliczonej podstawy opodatkowania, stosując odpowiednią skalę podatkową zgodnie z grupą podatkową partnera. Organ podatkowy zaznaczył, że nabycie nieruchomości w drodze darowizny podlega opodatkowaniu. Podstawę opodatkowania ustala się, biorąc pod uwagę wartość rynkową nabytej nieruchomości po potrąceniu długów i ciężarów, a także uwzględniając kwoty wolne od podatku i skale podatkowe zależne od grupy podatkowej nabywcy. Wartość rynkowa nieruchomości uwzględnia wartość hipoteki, ale obniża ją o kwotę wolną od podatku.

KIS podkreśliła, że partner wnioskodawczyni jest zaliczony do III grupy podatkowej, natomiast kwota wolna od podatku wynosi 5 733 zł, więc podatek będzie naliczany od nadwyżki wartości nieruchomości. Wartość hipoteki, która stanowi dług, zostanie pomniejszona o połowę.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4015.113.2023.2.JKU