Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że nabycie spadku poprzez dział spadku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, ponieważ ten tytuł nabycia nie jest wyraźnie wymieniony w ustawie jako opodatkowany.

Udział w nieruchomości, a kwestia opodatkowania

Rodzice wnioskodawczyni byli współwłaścicielami nieruchomości, którą wspólnie wybudowali w 1964 roku. Zgodnie z testamentami notarialnymi rodziców, po zmarłym ojcu podatniczka otrzymała prawo do spadku obejmującego 1/2 nieruchomości, natomiast po zmarłej matce druga córka (siostra wnioskodawczyni) i jej mąż nabyli łącznie drugą połowę nieruchomości, przy czym każde z nich otrzymało 1/2 tej części. Nieruchomość była stara i wymagała remontu, natomiast wnioskodawczyni ponosiła wszystkie koszty jej utrzymania. Ze względu na swój wiek, słaby stan zdrowia i trudną sytuację finansową, siostra podatniczki i jej mąż postanowili przekazać wnioskodawczyni swoją część nieruchomości. Sąd rejonowy dokonał podziału spadku po matce, przyznając całą nieruchomość wnioskodawczyni bez konieczności spłat czy dopłat.

Podatniczka spytała KIS czy z tytułu nabycia udziału w nieruchomości ciąży na niej obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn? Wnioskodawczyni jest zdania, że nie ciąży na niej obowiązek podatkowy.

KIS: nabycie udziału w nieruchomości nie podlega opodatkowaniu

Według oceny KIS, stanowisko wnioskodawczyni jest prawidłowe. Organ uznał, że dział spadku nie jest wymieniony w ustawie jako opodatkowany tytuł nabycia, dlatego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. KIS podkreśliła, że zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatek ten dotyczy określonych przypadków nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych. W przepisach ustawy precyzyjnie wyliczone są sytuacje, które podlegają opodatkowaniu, takie jak dziedziczenie, darowizna, zasiedzenie, nieodpłatne zniesienie współwłasności, zachowek, nieodpłatna renta, użytkowanie, służebność itp. Jednakże nabycie spadku poprzez dział spadku nie jest wyraźnie wymienione w przepisach jako tytuł podlegający opodatkowaniu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 8 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4015.129.2023.3.ASZ