Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że Powiat w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE z EFRR nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od faktur zakupowych dotyczących powyższego zadania. Wynika to z faktu, że Powiat działał wyłącznie w sferze publicznoprawnej i realizował zadanie własne.

Projekt rozwoju lokalnego

Wnioskodawcą w tej sprawie był Powiat, który jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT i jednostką samorządu terytorialnego. Powiat otrzymał dofinansowanie projektu w ramach PROW na lata 2014-2020, który to projekt dotyczył rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność. W ramach realizacji projektu Powiat umieścił tablice informacyjne przedstawiające mapę powiatu z zaznaczonymi miejscami turystycznymi. Tablice zostały udostępnione nieodpłatnie dla mieszkańców i turystów.

Powiat zadał pytanie, czy ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zakupowych dotyczących realizacji projektu.

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego

Zdaniem Dyrektora KIS, Powiat nie miał prawa do odliczenia podatku VAT z faktur zakupowych związanych z realizacją projektu. Organ powołał się na art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom VAT, którzy wykorzystują towary i usługi do wykonania czynności opodatkowanych. Ponieważ Powiat realizował zadanie własne, które nie podlegało opodatkowaniu VAT, nie było podstaw do odliczenia podatku naliczonego.

"Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Z opisu sprawy wynika bowiem, że nabywane podczas realizacji projektu towary i usługi służyły wyłącznie do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji Powiat nie ma – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją, Powiat nie miał prawa do odliczenia podatku VAT z faktur zakupowych związanych z realizacją projektu. Wynikało to z faktu, że Powiat wykonywał zadanie własne, które nie podlegało opodatkowaniu VAT. Organy władzy publicznej nie są podatnikami VAT w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-3.4012.387.2023.1.TK