Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że podatnicy VAT, którzy wykorzystują nabyte maszyny wyłącznie do celów opodatkowanych, mogą skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego. Dzięki temu, przedsiębiorcy zajmujący się działalnością rolniczą będą mogli ubiegać się o zwrot części kwoty wydanej na zakup ciągnika.

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia ciągnika

Od lipca 2023 r. wnioskodawczyni została zarejestrowana jako podatnik VAT. W kwietniu 2023 r., jako osoba fizyczna niebędąca czynnym podatnikiem podatku VAT i prowadząca gospodarstwo rolne, nabyła ciągnik rolniczy (środek trwały). Zakup ten został udokumentowany fakturą z naliczoną kwotą podatku VAT. Wnioskodawczyni wskazała, że ciągnik ten nie był używany do działalności zwolnionej, tylko będzie służył do czynności opodatkowanych. Zainteresowana ma wątpliwości, czy może odliczyć podatek VAT od ww. zakupionego ciągnika rolniczego. Jej zdaniem, zachowuje ona prawo do jego odliczenia, gdyż będzie on wykorzystywany tylko i wyłącznie do czynności opodatkowanych.

KIS: wnioskodawczyni przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT

Dyrektor KIS zwrócił uwagę na specyfikę przypadku opisanego przez zainteresowaną – aktywnego podatnika VAT, który wykorzystuje nabyty ciągnik wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W tym kontekście, organ podkreślił, że maszyna nie była używana do działań zwolnionych z VAT, także w okresie przed zarejestrowaniem się wnioskodawczyni jako czynnego podatnika tego podatku. W związku z tym, ciągnik, jako środek trwały nie zmienił swojego pierwotnego przeznaczenia.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Dyrektor KIS potwierdził, że wnioskodawczyni przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Podkreślił przy tym, że prawo to nie jest w żaden sposób ograniczone przez przepisy art. 91 ust. 7 i 7a tejże ustawy, ponieważ nie doszło do zmiany przeznaczenia środka trwałego.

Organ podatkowy zwrócił jednocześnie uwagę, że proces odliczenia VAT powinien być zrealizowany zgodnie z terminami określonymi w art. 86 ust. 11 i ust. 13 ustawy o VAT, co implikuje konieczność przestrzegania określonych ram czasowych. W konkluzji, Dyrektor KIS stwierdził, że zainteresowana ma pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w fakturze potwierdzającej nabycie ciągnika, przy zachowaniu wyżej wspomnianych regulacji prawnych.

Źródło: Zachowanie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia ciągnika. - Interpretacja - 0114-KDIP1-3.4012.402.2023.1.AMA