Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) osoba składająca deklarację podatkową może skorzystać z ulgi od roku, w którym orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane lub od daty wcześniejszej, jeśli taka data jest wskazana w orzeczeniu.

Ulga podatkowa, a niepełnosprawność

Wnioskodawczyni córka została uznana za osobę niepełnosprawną na podstawie orzeczenia z 2022 roku. Podatniczka chce skorzystać z ulgi podatkowej, która dotyczy wydatków na cele rehabilitacyjne. W orzeczeniu wskazano, że niepełnosprawność datuje się od 14. roku życia córki. Wnioskodawczyni w 2021 roku uzyskiwała dochody w Polsce z tytułu wynagrodzenia za pracę. W roku podatkowym 2021 podatniczka posiadała samochód osobowy, który był współwłasnością wnioskodawczyni oraz córki. W 2021 roku córka wnioskodawczyni rozpoczęła 14. rok życia, który ukończyła w kolejnym roku, czyli w 2022 roku.

Podatniczka zapytała KIS czy może zastosować odliczenie za rok podatkowy 2021 z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł? Wnioskodawczyni uważa, że może skorzystać z odliczenia za 2021 rok.

KIS określiła moment skorzystania z odliczenia

Według oceny KIS, stanowisko wnioskodawczyni jest nieprawidłowe. Organ podatkowy uznał, że córka podatniczki ukończyła 14 lat w 2022 roku, co pozwala na rozpoczęcie odliczeń od tego roku, zgodnie z datą wskazaną w orzeczeniu o niepełnosprawności. Organ wyjaśnił, że aby skorzystać z ulgi polegającej na odliczeniu wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego osoba składająca deklarację podatkową musi być osobą niepełnosprawną lub mieć na utrzymaniu osobę niepełnosprawną lub dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia. Ponadto, musi posiadać lub być współwłaścicielem samochodu osobowego i ponieść z tego tytułu wydatki. Maksymalna kwota, którą można odliczyć, wynosi 2.280 zł w roku podatkowym

KIS stwierdziła, że zgodnie z przepisami, można skorzystać z ulgi od roku, w którym orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane lub od daty wcześniejszej, jeśli taka data jest wskazana w orzeczeniu.

Źródło: Ulga rehabilitacyjna. - Interpretacja - 0112-KDIL2-1.4011.527.2023.2.KP