Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością bez wynagrodzenia, po stronie wnioskodawcy nie powstanie przychód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Umorzenie udziałów w kontekście ustawy o CIT

W związku z planowaną sukcesją biznesu rodzinnego, spółka zamierza zminimalizować zaangażowanie obecnych wspólników, jednocześnie zwiększając zaangażowanie ich sukcesorów. Aby osiągnąć ten cel, planowane jest dobrowolne umorzenie udziałów wspólnika bez wypłaty wynagrodzenia, zgodnie z art. 199 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Wnioskodawca chciał się dowiedzieć czy w wyniku umorzenia udziałów bez wynagrodzenia, po stronie spółki powstanie przychód na podstawie ustawy o CIT. Wnioskodawca jest zdania, że w opisanej sytuacji nie powstanie przychód. Wynika to z faktu, że umorzenie udziałów w spółce bez wypłaty wynagrodzenia nie prowadzi do uzyskania przez spółkę trwałej korzyści majątkowej.

Stanowisko KIS

Po dokładnej analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz przepisów prawa, KIS przychyliła się do stanowiska wnioskodawcy. Zgodnie z wydaną interpretacją, umorzenie udziałów w opisany sposób nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o CIT. Podkreślono, że zasadnicze dla oceny jest kryterium trwałości i definitywności przysporzenia majątkowego. W opisanym przypadku, skoro nie ma wypłaty wynagrodzenia na rzecz wspólnika, nie dochodzi do realnej, trwałej korzyści majątkowej po stronie spółki, a tym samym do zwiększenia jej aktywów i poprawy jej sytuacji ekonomicznej.

Źródło: W wyniku dobrowolnego zbycia udziałów posiadanych przez Wspólnika bez wypłaty wynagrodzenia w celu dokonania ich umorzenia przez Wnioskodawcę, po stro... - Interpretacja - 0111-KDIB1-1.4010.432.2023.1.SH