Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wydatki związane z drugim samochodem mogą być uznawane za koszty uzyskania przychodów w wysokości 20%, pod warunkiem udowodnienia, że pojazd faktycznie służy do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wydatek na samochód, a koszt uzyskania przychodu

Wnioskodawca jest jednoosobowym przedsiębiorcą, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu, rozwijaniu i ulepszaniu oprogramowania. W związku z prowadzoną działalnością, wnioskodawca musi często podróżować do swoich klientów i kontrahentów. Posiada już jeden samochód, który jest rozliczany zgodnie z przepisami podatkowymi. Wnioskodawca posiada również drugi samochód, który chce używać naprzemiennie z pierwszym samochodem w swojej działalności.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją drugiego samochodu osobowego w celach działalności gospodarczej? Podatnik jest zdania, że wydatki na drugi samochód mogą zostać uznane za koszty podatkowe.

KIS: wydatki na drugi samochód stanowią koszty podatkowe

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ podatkowy zaznaczył, że wydatki związane z eksploatacją drugiego samochodu (takie jak paliwo, ubezpieczenie, części eksploatacyjne, usługi serwisowania oraz stacja kontroli pojazdów) będą mogły być uwzględnione jako koszty uzyskania przychodów, ale w wysokości 20% ich wartości. KIS podkreśliła, że aby wydatki mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, konieczne jest spełnienie ogólnych przesłanek określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przede wszystkim wydatki muszą pozostawać w związku przyczynowo - skutkowym z osiągniętym przychodem oraz być właściwie udokumentowane. Dodatkowo podatnik ma obowiązek wykazania, że samochód był faktycznie wykorzystywany w działalności gospodarczej.

KIS uznała, że wnioskodawca aby skorzystać z odliczenia musi udowodnić, że samochód faktycznie służy do celów związanych z prowadzoną działalnością, na przykład do podróży służbowych, spotkań z klientami, dostaw towarów lub innych czynności biznesowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.762.2022.3.WS