Dyrektor KIS potwierdził możliwość odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, związanych z wymianą pokrycia dachowego oraz rynien wraz z usługą montażu dachówki.

Wymiana pokrycia dachowego oraz rynien wraz z usługą montażu dachówki, a ulga termomodernizacyjne

Wnioskodawczynią jest osoba, która jest współwłaścicielką domu jednorodzinnego i planuje przeprowadzić inwestycję polegającą na termomodernizacji budynku, w tym wymianie pokrycia dachowego i rynien wraz z usługą montażu dachówki. Wszystkie koszty inwestycji zostaną pokryte ze środków własnych. Dzięki przeprowadzonym pracom w wyniku przedsięwzięcia modernizacyjnego zmniejszy się zużycie energii potrzebnej do ogrzania budynku (gaz + drzewo używane do kominka).

W związku z tym, zostało zadane pytanie: Czy w ramach ulgi termomodernizacyjnej może Pani odliczyć wskazane we wniosku wydatki, poniesione na zakup materiałów budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego oraz rynien wraz z usługą montażu dachówki?

Można odliczyć wydatki w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Dyrektor KIS potwierdził, że zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wnioskodawczyni ma prawo odliczyć wydatki związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego, w tym zakup materiałów budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego oraz rynien wraz z usługą montażu dachówki.

Organ powołał się na załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r., który określa wykaz rodzajów i materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które mogą być odliczane od podstawy opodatkowania.

"Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że będzie miała Pani możliwość odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków jakie poniesie Pani w 2022 r., na inwestycję polegającą na termomodernizacji budynku mieszkalnego - ocieplenie dachu wełną, zabezpieczenie folią, ocieplenie strychu styropianem, wymiana orynnowania, wraz z usługą montażu dachówki. Wydatki te można bowiem uznać za wydatki na zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzących w skład systemów dociepleń lub wykorzystywanych do zabezpieczenia przed zawilgoceniem oraz wydatki na usługi docieplenia przegród budowlanych lub płyt balkonowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Odliczenie to przysługuje do wysokości ustalonej na podstawie wystawionych faktur VAT. Zaznaczyć przy tym należy, że wydatki podlegające odliczeniu w ramach omawianej ulgi należy rozliczyć w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym poniesione zostaną wydatki." - wskazał Dyrektor KIS

Podsumowanie

Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć wydatki związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego, w tym zakup materiałów budowlanych i usługę montażu dachówki. Odpowiedź organu potwierdza, że wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i odliczyć te koszty od podstawy opodatkowania.

Informacja ta ma znaczenie dla wnioskodawczyni, ponieważ pozwala jej zredukować swoje zobowiązania podatkowe, co przyczyni się do obniżenia kosztów inwestycji.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.555.2022.2.MD