Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło dla członków zarządu spółki, którzy przygotowują biznesplany i studia wykonalności w celu pozyskania dotacji, stanowi koszt podatkowy.

Umowy o dzieło z członkami zarządu a koszt podatkowy spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, specjalizująca się w pozyskiwaniu dotacji dla innych podmiotów gospodarczych, planuje zawierać umowy o dzieło z członkami jej zarządu. Celem tych umów jest przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania finansowania, takich jak biznesplany czy studia wykonalności. Za ich wykonanie przewidziane jest wynagrodzenie, które ma być wypłacone po zakończeniu prac.

Czy koszt wynagrodzenia z tytułu takiej umowy o dzieło będzie stanowił koszt podatkowy? Wnioskodawca jest przekonany, że zawierane umowy o dzieło są zgodne z przepisami i powinny być uznane za koszt podatkowy.

Stanowisko organu podatkowego

KIS w odpowiedzi na pytanie spółki wyjaśniła, że art. 15 ustawy o CIT stanowi, że koszty uzyskania przychodów to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Ważne jest, aby koszty te były ściśle związane z działalnością gospodarczą wnioskodawcy oraz aby nie zostały wyłączone na podstawie art. 16 tej ustawy.

KIS potwierdziła, że wynagrodzenie z umowy o dzieło dla członków zarządu spółki może stanowić koszt podatkowy. Wynagrodzenie z tytułu tych umów jest bezpośrednio związane z działalnością spółki i jej celem, jakim jest pozyskanie dotacji. Umowy te nie są też wyłączone z listy dopuszczalnych kosztów podatkowych. Organ podatkowy podkreśla, że umowy o dzieło z członkami zarządu spółki nie są traktowane jako jednostronne świadczenia, które nie mogą być zaliczane do kosztów podatkowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.406.2022.1.EJ