Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z planowanym Połączeniem ze Spółką Przejmowaną będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych - na moment objęcia udziałów w Spółce Przejmującej nie powstanie dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Połączenie Spółki Przejmującej z Spółką Przejmowaną

Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym, planuje przeprowadzić reorganizację poprzez połączenie Spółki Przejmującej z Spółką Przejmowaną. Wnioskodawca skierował pytanie do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w celu ustalenia konsekwencji podatkowych tego połączenia dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Oczekiwał odpowiedzi na pytanie, czy nabycie udziałów w Spółce Przejmującej będzie generować przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Neutralne podatkowo na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dyrektor KIS odpowiedział na pytanie Wnioskodawcy i stwierdził, że nabycie udziałów w Spółce Przejmującej w związku z połączeniem jest neutralne podatkowo dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Organ powołał się przy tym na przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią, że połączenie spółek powinno być neutralne podatkowo dla partnera będącego osobą fizyczną. Zgodnie z tym stanowiskiem, przy nabyciu udziałów nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

"Mając powyższe na względzie należy uznać, że objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w związku z planowanym Połączeniem ze Spółką Przejmowaną będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. na moment objęcia udziałów w Spółce Przejmującej nie powstanie dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych." - wskazał Wnioskodawca, do czego przychylił się Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Interpretacja wydana przez KIS potwierdza stanowisko Wnioskodawcy, że nabycie udziałów w Spółce Przejmującej w wyniku połączenia jest neutralne podatkowo dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że Wnioskodawca nie będzie musiał opodatkować tego nabycia jako przychodu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.566.2023.1.JK