Dyrektor KIS potwierdził, że Wnioskodawca może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT-37 wydatki na zakup materiałów niezbędnych do wymiany pokrycia dachowego i orynnowania, tj.: papa, uszczelniacz kauczukowy, rynny, denka, leje spustowe, haki rynny, złączki rynny, klej do pcv, rury spustowe, złączki rury, kolana, obejmy rury, wkręty i kołki do wbijania.

Czy wydatki kwalifikują się do ulgi termomodernizacyjnej?

Wnioskodawca, będący właścicielem domu jednorodzinnego, dokonał wymiany pokrycia dachowego oraz orynnowania w celu docieplenia i zabezpieczenia budynku przed utratą ciepła i zawilgoceniem. Wydatki związane z tą inwestycją zostały poniesione przez Wnioskodawcę, nie otrzymał żadnego dofinansowania ani zwrotu kosztów. Wnioskodawca wskazał, że w wyniku wymiany nieszczelnego pokrycia dachowego i przeciekającego orynnowania zmniejszyło się zużycie nośników energii potrzebnej do ogrzania budynku mieszkalnego.

W związku z tym, zostało zadane pytanie: Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT-37 wydatki na zakup materiałów niezbędnych do wymiany pokrycia dachowego i orynnowania, tj.: papa, uszczelniacz kauczukowy, rynny, denka, leje spustowe, haki rynny, złączki rynny, klej do pcv, rury spustowe, złączki rury, kolana, obejmy rury, wkręty i kołki do wbijania?

Wymiana pokrycia dachowego jest termomodernizacją

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wymianę pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem podlegają uldze termomodernizacyjnej. Organ powołał się na Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju, które określa wykaz materiałów budowlanych objętych ulgą termomodernizacyjną.

"Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na wymianę pokrycia dachowego, udokumentowane imiennymi fakturami VAT, mieszczą się w zakresie ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, poniesione w 2021 r. ww. wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w postaci wymiany pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Wnioskodawca może odliczyć od podstawy obliczenia podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej, stosownie do art. 26h ww. ustawy." - wskazał organ.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej pismem z dnia 9 września 2020 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.560.2020.2.EC w zakresie odliczenia wydatków na materiały użyte do wymiany pokrycia dachowego w ramach ulgi termomodernizacyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych, wydał pozytywną interpretację indywidualną i poparł stanowisko wnioskodawczyni.

Podsumowanie

Wnioskodawca może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i odliczyć wydatki na zakup materiałów niezbędnych do wymiany pokrycia dachowego i orynnowania. Wynika to z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz przywołanego rozporządzenia, które potwierdzają, że te wydatki kwalifikują się do ulgi termomodernizacyjnej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.609.2022.2.EC