Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wnioskodawca może zastosować stawkę ryczałtu w wysokości 8,5% do swoich przychodów z działalności usługowej związanej z tworzeniem nagrań audiowizualnych, ponieważ spełnia wszystkie wymagania ustawy, a jego przychody nie przekraczają limitu wynoszącego 2 000 000 euro rocznie.

Nagrania audiowizualne, a ryczałt

Wnioskodawca w 2021 roku rozpoczął prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, której przychody opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik zajmuje się tworzeniem nagrań audiowizualnych, które są modyfikowane lub dostarczane klientowi w niezmienionej formie. Podatnik złożył pytanie do KIS czy przychód z działalności może być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%? Wnioskodawca uważa, że wykonywana działalność może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

KIS: stawka ryczałtu 8,5% do usług nagrań audiowizualnych

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Przychody z działalności usługowej związanej z tworzeniem nagrań audiowizualnych mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%. Organ podkreślił, że w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, limit wynosi 2 000 000 euro rocznie. Wnioskodawca nie przekroczył wymaganego limitu, więc może opodatkować osiągane przychody stawką ryczałtową. Działalność wnioskodawcy zalicza się do działalności usługowej, co określa art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ponadto, organ podatkowy podkreślił, że nie występują w odniesieniu do prowadzonej przez wnioskodawcę działalności negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które uniemożliwiałyby opodatkowanie ryczałtem. Podsumowując, wnioskodawca spełnia wszystkie wymagania ustawy dotyczące opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dlatego może zastosować stawkę ryczałtu w wysokości 8,5% dla przychodów uzyskiwanych z tytułu usług nagrań audiowizualnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-1.4011.448.2022.2.JC