Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnił, że przyszła darowizna prawa wieczystego użytkowania działki, którą wnioskodawczyni zamierza przekazać swojej córce, nie będzie objęta opodatkowaniem VAT. Decyzja ta opiera się na braku podstaw do traktowania tej transakcji jako odpłatnej dostawy towarów, co uzasadniono niekorzystaniem z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego w przypadku tej konkretnej nieruchomości w przeszłości.

Darowizna prawa wieczystego użytkowania działki a VAT

W styczniu 2012 r. wnioskodawczyni zakupiła razem z mężem od spółki prawo użytkowania wieczystego działki, stanowiącą pastwisko i grunty zadrzewione z prawem własności budowli w postaci fragmentu bocznicy kolejowej. Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nie była objęta podatkiem od towarów i usług, nie było również wystawionej faktury dotyczącej tej sprzedaży. Mąż wnioskodawczyni prowadził działalność gospodarczą, ale ww. prawo wieczystego użytkowania nie zostało nabyte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i nie było przyjęte do ewidencji środków trwałych. W dniu (…) 2012 r. zmarł mąż wnioskodawczyni. Zgodnie z testamentem spadek po nim nabyła ona w całości. Nie prowadziła i nie prowadzi działalności gospodarczej, ww. działkę udostępnia odpłatnie córce. Wnioskodawczyni zawarła z córką umowę najmu przedmiotowej nieruchomości. W zamian za udostępnianie działki córce na potrzeby związane z działalnością gospodarczą pobiera od niej czynsz.

Zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy darowizna na rzecz córki prawa wieczystego użytkowania działki będzie opodatkowana podatkiem VAT.

Darowizna prawa wieczystego użytkowania działki nie podlega VAT

Dyrektor KIS uznał, że planowana darowizna prawa wieczystego użytkowania działki, którą wnioskodawczyni pragnie przekazać swojej córce, nie podlega opodatkowaniu VAT. Stanowisko organu opiera się na interpretacji przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z wyżej wspomnianymi przepisami, odpłatna dostawa towarów następuje, gdy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o wartość podatku naliczonego, wynikającego z nabycia, importu lub wytworzenia towarów, lub ich części składowych. W przypadku wnioskodawczyni, zarówno nabycie nieruchomości przez jej męża, jak i późniejsze dziedziczenie, niezwiązane były z możliwością obniżenia kwoty podatku należnego, gdyż zakup nieruchomości nie był obciążony podatkiem VAT.

Na tej podstawie organ podatkowy stwierdził, że planowana darowizna prawa wieczystego użytkowania działki nie stanowi dostawy towarów w myśl przepisów ustawy o VAT, co wyklucza konieczność uiszczenia podatku VAT w związku z przyszłym zdarzeniem.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.240.2022.2.LK