Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że wnioskodawca świadczy usługi transportowe, co jest typowym przykładem działalności usługowej, a stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla takiej działalności wynosi 5,5%.

Kierowanie pojazdem ciężarowym, a stawka ryczałtu

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kierowania pojazdem ciężarowym o ładowności powyżej 2 ton. Podatnik współpracuje tylko z jednym kontrahentem na podstawie umowy o współpracy, a pojazd, którym wykonuje przewóz ładunków, jest własnością kontrahenta. Wnioskodawca posiada wszystkie wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami o ładowności powyżej 3,5 tony. W lutym 2022 podatnik złożył wniosek o wybór ryczałtu jako formy opodatkowania przychodów. Przychód wnioskodawcy nie przekroczył limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podatnik skierował pytanie do KIS czy dla przychodu osiąganego z usługi kierowania pojazdem ciężarowym o ładowności powyżej 2 ton służącym do przewozu ładunków, a do którego nie posiada prawnego tytułu własności można stosować stawkę ryczałtu 5,5%? W ocenie wnioskodawcy, istnieje możliwość zastosowania stawki 5,5%.

KIS: usługi transportowe opodatkowane stawką 5,5% ryczałtu

Według oceny KIS, stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Organ zaznaczył, że wybór przez wnioskodawcę opodatkowania stawką 5,5% jest zgodne z prawem, ponieważ działalność obejmuje przewóz ładunków za pomocą pojazdu ciężarowego o ładowności przekraczającej 2 tony. KIS podkreśliła, że wnioskodawca nie zajmuje się produkcją towarów ani handlem, ale oferuje usługę polegającą na kierowaniu pojazdem ciężarowym. Jest to działalność o charakterze usługowym, gdzie kluczową rolę odgrywają umiejętności.

W opinii organu podatkowego wnioskodawca wykonuje usługi transportowe, które są jednym z typowych przykładów działalności usługowej. Transport polega na przemieszczaniu dóbr lub osób z jednego miejsca do drugiego i jest to działalność, która ma na celu zaspokojenie potrzeb klientów poprzez dostarczanie usług transportowych. KIS stwierdziła, że stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla działalności usługowej wynosi 5,5%

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4011.420.2022.2.KW