Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) zawarcie kolejnych umów o pracę z tym samym pracownikiem po upływie pierwszej umowy, które nie były poprzedzone ponownym okresem rejestracji jako bezrobotny, spowodowało utratę przez wnioskodawcę prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej.

Umowa o pracę, a opodatkowanie kartą podatkową

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Świadczy usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Wnioskodawca zatrudnił jednego pracownika na umowę o pracę na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w 2018 roku. Umowa była na czas określony na rok, po którym podatnik podpisał kolejne dwie umowy o pracę z tym samym pracownikiem na kolejny rok oraz na czas nieokreślony. Nie było przerw między umowami. Okres zatrudnienia pracownika trwa od dnia podpisania pierwszej umowy o pracę do chwili obecnej. Podatnik zarejestrował pracownika w urzędzie pracy na okres ponad 6 miesięcy przed jego zatrudnieniem w swojej firmie.

Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy podpisując kolejne umowy o pracę z pracownikiem zostało utracone prawo do rozliczania się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej? Wnioskodawca uważa, że może rozliczać się nadal z karty podatkowej.

KIS: utrata prawa do karty podatkowej z powodu kolejnych umów o pracę

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest błędne. Organ podatkowy uznał, że wnioskodawca, który początkowo zatrudnił pracownika na umowę o pracę na podstawie art. 25 ust. 6 pkt 2g, utracił prawo do rozliczania się w formie karty podatkowej po zawarciu kolejnych umów o pracę z tym samym pracownikiem, co przekroczyło dopuszczalny limit zatrudnienia zgodnie z przepisami ustawy. Zgodnie z przepisami, zatrudnienie pracownika bezrobotnego na podstawie pierwszej umowy nie spowodowało przekroczenia limitu pracowników określonego w ustawie, ponieważ pracownik był zarejestrowany jako bezrobotny przez ponad 6 miesięcy przed zatrudnieniem.

Jednakże, zawarcie kolejnych umów o pracę z tym samym pracownikiem po upływie pierwszej umowy, które nie były poprzedzone ponownym okresem rejestracji jako bezrobotny, spowodowało utratę przez wnioskodawcę prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.482.2022.3.IM