Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że nadwyżka wartości wniesionego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy spółki, nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego.

Nadwyżka wartości wkładu niepieniężnego a przychód podatkowy w świetle ustawy o CIT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada jednego wspólnika, którym jest spółdzielnia. W ramach współpracy, spółdzielnia przekazuje na rzecz spółki całe swoje przedsiębiorstwo w formie wkładu niepieniężnego, co wiąże się z objęciem nowych udziałów spółki. Proces ten wiąże się z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przy użyciu tzw. agio, co oznacza, że wartość wniesionego wkładu przewyższa wartość nominalną udziałów. Wszystkie nadwyżki trafiają na fundusz zapasowy spółki.

Czy taka nadwyżka wartości przekazana na fundusz zapasowy będzie generowała przychód podatkowy? Według wnioskodawcy, agio, czyli nadwyżka wartości wniesionego wkładu nad wartość nominalną udziałów, które trafia na fundusz zapasowy spółki, nie stanowi dla spółki przychodu podatkowego. Taki wniosek wnioskodawca opiera na art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT.

Stanowisko organu podatkowego

KIS potwierdziła stanowisko wnioskodawcy. W myśl art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT: "Do przychodów nie zalicza się: dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy."

Uzasadnienie KIS jest oparte na przepisach ustawy o CIT oraz kodeksu spółek handlowych. Agio, jako nadwyżka uzyskana ponad wartość nominalną wydanych udziałów i przekazana na kapitał zapasowy, nie jest traktowana jako przychód podatkowy. Dlatego też, spółka nie ma obowiązku opodatkowania takiej nadwyżki.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 8 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.738.2022.1.KM