Dyrektor KIS potwierdził możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych.

Kierowanie pojazdem o masie do 3,5 tony

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na kierowaniu pojazdem o masie do 3,5 tony, przeznaczonym do przewozu maksymalnie 9 osób. Obecnie jest opodatkowany na zasadzie ryczałtu bez możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawca zastanawia się nad zmianą sposobu opodatkowania według skali podatkowej, uwzględniając w kosztach uzyskania przychodów wartość diety z tytułu podróży służbowych. Zwraca się z pytaniem, czy taka zmiana jest możliwa.

Pytanie, które zadał Wnioskodawca brzmiało: Czy Wnioskodawca, jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (właściciel firmy), świadcząca usługi kierowania pojazdem osobiście na rzecz innego podmiotu, odbywając w związku z wykonywaniem tych usług krajowe i zagraniczne podróże służbowe, ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej wartość diet z tytułu podróży służbowych, w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, mimo że obecnie kierowcy świadczący taki sam zakres obowiązków w ramach umowy o pracę nie mogą otrzymywać już diet z tytułu podróży służbowych, w związku z wprowadzeniem zmiany w odrębnych przepisach, tj. zmiany art. 2 pkt 7 i dodanie art. 21b w ustawie o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r., obowiązującej od 2 lutego 2022 r. na mocy ustawy z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw?

Wartości diet krajowych i zagranicznych można uwzględnić w kosztach

Dyrektor KIS potwierdził, że przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych, związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Przyjmuje się, że zasady ogólne dotyczące rozliczania diet, określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, mają zastosowanie również do przedsiębiorców indywidualnych.

"Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że jeżeli wydatki z tytułu diet za czas przebywania Pana w podróży służbowej krajowej i zagranicznej będą spełniały przesłanki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zostaną poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z tej działalności i zostaną odpowiednio udokumentowane, to po zmianie formy opodatkowania przychodów z ryczałtu ewidencjonowanego na zasady ogólne będzie miał Pan prawo zaliczyć poniesione z tego tytułu wydatki do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, jednakże wyłącznie w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra (…)." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioskodawca może uwzględnić wartość diety z tytułu podróży służbowych w kosztach uzyskania przychodów, co wpłynie na obniżenie podstawy opodatkowania. Takie rozwiązanie jest zgodne zarówno z zasadami ogólnymi określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i z brakiem zastosowania zmian w ustawie o czasie pracy kierowców do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako właściciele - kierowcy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.585.2022.1.RK