Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji podkreśliła, że świadcząc usługi w zakresie projektowania architektonicznego dla uprawnionych architektów oraz usługi związane z projektowaniem wnętrz i wizualizacjami 3D, wnioskodawczyni może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Możliwość zwolnienia od VAT w planowanej działalności gospodarczej

Od sierpnia 2022 r., wnioskodawczyni planuje rozpocząć działalność gospodarczą. Główny obszar działalności, zgodnie z kodem PKD 71.11.Z, będzie obejmował opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury. Mimo braku wpisu do Izby Architektów RP oraz braku uprawnień do samodzielnego tworzenia projektów architektoniczno-budowlanych, wnioskodawczyni jako magister architektury, będzie mogła skoncentrować się na tworzeniu dokumentacji i koncepcji w zakresie projektowania architektonicznego. Działać będzie głównie na rzecz uprawnionych architektów, którzy opierając się na jej koncepcjach, będą realizować pełne projekty architektoniczno-budowlane. Wnioskodawczyni będzie również angażować się w projekty wnętrz i wizualizacje 3D. Zainteresowana oświadczyła, że przewidywana wartość sprzedaży w 2022 r. w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w bieżącym roku podatkowym nie przekroczy 200.000 zł.

Wątpliwości wnioskodawczyni dotyczą ustalenia, czy świadcząc ww. usługi, może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

KIS: wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT

Dyrektor KIS wyjaśnił, że w świetle przedstawionych okoliczności, wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, rozpoczynając swoją działalność gospodarczą od sierpnia 2022 r.

Organ podatkowy podkreśla, że zwolnienie to będzie mogło być zastosowane, jeśli spełnione zostaną określone warunki, w tym przede wszystkim, jeśli przewidywana wartość sprzedaży w roku 2022 nie przekroczy progu 200 000 zł, przy czym będzie ona proporcjonalnie obliczana w odniesieniu do okresu prowadzenia działalności w tym roku podatkowym. Jednocześnie, organ zwraca uwagę, że prawo do zwolnienia może być utracone, jeśli wartość sprzedaży przekroczy wyżej wskazany próg. Co więcej, Dyrektor KIS zaznacza, że wnioskodawczyni utraci prawo do zwolnienia także w sytuacji, gdyby w ramach swojej działalności zaczęła świadczyć usługi wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Podsumowując, wnioskodawczyni, planując świadczyć usługi w opisanym zakresie, może korzystać ze zwolnienia od VAT. Niemniej jednak powinna stale monitorować wartość swojej sprzedaży, aby nie przekroczyć ustalonego prawnie progu, oraz unikać świadczenia usług, które mogą wyłączyć ją z możliwości skorzystania z tego zwolnienia.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-3.4012.270.2022.1.MR