Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że Wnioskodawczyni nie musi wykazywać w rocznym rozliczeniu podatkowym emerytury otrzymywanej z Niemiec i płacić od niej (od tego dochodu) podatku.

Emerytura otrzymywana z Niemiec

W tej sprawie Podatnik pracował w Niemczech w latach 2004-2020, a od 2020 roku otrzymuje emeryturę z Niemiec. W 2021 roku cały rok mieszkał w Polsce i otrzymywał emeryturę zarówno z polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i z Niemiec. W 2021 roku tutaj znajdowało się centrum jej interesów życiowych i gospodarczych. Wnioskodawczyni jest obywatelką Polski, niemieckiego obywatelstwa nie posiada. Emerytura otrzymywana z Niemiec stanowi płatność z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalno-emerytalnych - wskazała Wnioskodawczyni.

W związku z tym, Wnioskodawczyni zadała pytanie: Czy musi Pani wykazywać w rocznym rozliczeniu podatkowym za rok 2021 emeryturę otrzymywaną z Niemiec i płacić od tego dochodu podatek?

Brak podatku PIT w Polsce

Dyrektor KIS udzielił odpowiedzi na zapytanie podatnika, w której stwierdził, że emerytura otrzymywana z Niemiec nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Powołał się na fakt, że jest to świadczenie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalno-emerytalnych w Niemczech.

"Z powyższych przepisów wynika zatem, że emerytura otrzymywana z Niemiec, wypłacana osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlega co do zasady opodatkowaniu tylko w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji, gdy świadczenie jest wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Wtedy, stosownie do art. 18 ust. 2 ww. Umowy, płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech.

Przedstawiając opis sprawy wskazała Pani w uzupełnieniu wniosku, że emerytura otrzymywana z Niemiec stanowi płatność z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalno-emerytalnych.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i przywołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że otrzymywana przez Panią w 2021 roku emerytura z Niemiec jako świadczenie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec podlega zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. Umowy, opodatkowaniu tylko w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce. Skoro zatem, otrzymywana przez Panią w 2021 roku emerytura z Niemiec stanowi płatność z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych to nie była Pani zobowiązana do odprowadzenia od ww. emerytury podatku w Polsce i wykazywania jej w zeznaniu podatkowym w Polsce." - wskazał organ.

Podsumowanie

Podatnik został poinformowany, że nie musi wykazywać emerytury otrzymywanej z Niemiec w rocznym rozliczeniu podatkowym za rok 2021 i nie jest zobowiązany do płacenia od tego dochodu podatku. Jest to rozwiązanie korzystne dla Wnioskodawczyni.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.466.2022.2.DJ