Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że w związku z wypłatą wynagrodzenia pozaetatowym członkom kolegium za udział w posiedzeniach, wnioskodawca jest zobowiązany wystawić zarówno informację PIT-11, jak i informację PIT-R.

Wynagrodzenie członków kolegium, a informacja w formularzu PIT

Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) zatrudnia pozaetatowych członków na podstawie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i stosuje 20% stawkę kosztów uzyskania przychodu do ich wynagrodzeń. Przychody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Problem polega na tym, że informacje PIT-11 i załącznik PIT-R, które są wypełniane elektronicznie, nie uwzględniają żadnych ulg podatkowych ani diety dla pracowników, co powoduje, że przychody są podwójnie naliczane, co prowadzi do błędnego obliczenia podatku do zapłacenia.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy SKO zobowiązane jest do sporządzenia PIT- 11 bez załącznika PIT-R dla pozaetatowego członka SKO oraz wysłania formularza PIT-11 bez załącznika PIT-R do urzędu skarbowego? Wnioskodawca uważa, że zobowiązany jest do sporządzenia informacji o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) bez załącznika PIT-R, tj. informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich oraz przesłania informacji PIT-11 bez załączników do urzędu skarbowego.

KIS: obowiązek PIT-11 i PIT-R dla wynagrodzeń pozaetatowych członków

Według KIS, stanowisko wnioskodawcy jest błędne. KIS stwierdziła, że w związku z wypłatą pozaetatowym członkom SKO wynagrodzenia za udział w posiedzeniach na wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia zarówno informacji PIT-11 oraz informacji PIT-R. Organ zaznaczył, że istnieje różnica między wynagrodzeniem a dietą w kontekście podatkowym. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach pozaetatowych członków kolegium nie kwalifikuje się jako dieta, co wyklucza zastosowanie zwolnień podatkowych związanych z dietami. KIS podkreśliła, że płatnicy, w tym SKO zatrudniający pozaetatowych członków, mają obowiązek pobierać zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów i przekazywać je do urzędu skarbowego

Organ podatkowy stwierdził, że informacja PIT-11 i PIT-R to wymagane dokumenty podatkowe, które należy sporządzić w przypadku wypłaty wynagrodzenia pozaetatowym członkom kolegium za ich działalność.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.330.2022.2.MM