Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnił, że w przypadku zbycia przedsiębiorstwa w formie darowizny, które spełnia kryteria opisane w art. 55 (1) Kodeksu cywilnego, transakcja ta może być wyłączona z opodatkowania VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Darowizna przedsiębiorstwa na rzecz brata a VAT

Wnioskodawca zamierza dokonać na rzecz brata darowizny przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego. Jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, której przedmiotem jest prowadzenie lokalu gastronomicznego (restauracji). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nabywca przedsiębiorstwa, na bazie nabytych w drodze otrzymanej darowizny składników majątku składających się na przedsiębiorstwo, będzie kontynuował działalność gospodarczą dotychczas prowadzoną przez wnioskodawcę, w tym samym miejscu, pod tym samym adresem.

Zdaniem wnioskodawcy, stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy VAT, przedmiotowa czynność zbycia zorganizowanej całości przedsiębiorstwa przez darowiznę na rzecz brata nie będzie podlegała podatkowi od towarów i usług. W celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zwrócił się on do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawił, jest prawidłowe.

Darowizna przedsiębiorstwa podlega wyłączeniu z opodatkowania VAT

Dyrektor KIS stwierdził, że skoro, darowizna będzie stanowiła zbycie przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 55 (1) Kodeksu cywilnego, a nabywca, przy pomocy składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa będzie kontynuował działalność prowadzoną dotychczas przez wnioskodawcę, to transakcja ta będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Organ podatkowy wskazał, że ustawodawca na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT wyłączył od opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Dyrektor KIS podkreślił, że jeżeli warunki, o których mowa w art. 55 (1) Kodeksu cywilnego, zostaną spełnione, to zbycie takiego przedsiębiorstwa do innego podmiotu, nie będzie podlegało przepisom ustawy. Tym samym stanowisko wnioskodawcy, że darowizna przedsiębiorstwa nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.387.2022.1.MK