Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że Wnioskodawczyni, która mieszkała i pracowała w Wielkiej Brytanii, nie musi rozliczać się z dochodów uzyskanych za granicą ani składać zeznania podatkowego w Polsce. Jest tak jeśli nie osiągnęła żadnych przychodów w Polsce - wtedy podlegała w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Przychody z pracy w Wielkiej Brytanii

Wnioskodawczyni wraz z mężem wyjechała do Wielkiej Brytanii w lipcu 2017 r. i tam mieszkała i pracowała do października 2021 r. W tym czasie osiągała dochody jedynie w Wielkiej Brytanii i płaciła tam podatki. W sierpniu 2019 r. otrzymała Pre Settled Status, potwierdzający jej status osiedlonej. W Polsce przebywała jedynie na urlopie, nie więcej niż 79 dni w roku 2021. Wnioskodawczyni nie spędziła ani jednego dnia w Polsce w roku 2020. Nie uzyskała żadnych przychodów ani nie posiadała nieruchomości w Polsce w roku 2021.

W związku z tym, Wnioskodawczyni zadała pytanie: Czy w tej sytuacji Wnioskodawczyni w Polsce za rok 2021 posiada ograniczony obowiązek podatkowy i tym samym nie podlega w Polsce opodatkowaniu od całości uzyskanych przychodów z pracy w Wielkiej Brytanii?

Wnioskodawczyni ma ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy PIT, osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium RP jest osobą fizyczną, która posiada centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) na terytorium RP lub przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Wnioskodawczyni twierdzi, że jej miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w 2021 r. było w Wielkiej Brytanii, ponieważ większość roku spędziła tam pracując i mieszkała tam z mężem, a jej centrum interesów było skupione w Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z tym, Dyrektor KIS potwierdził, że Wnioskodawczyni ma ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce i nie musi rozliczać się z dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii. Nie musi również składać zeznania podatkowego, ponieważ nie osiągnęła żadnych przychodów w Polsce w roku 2021.

"Z analizy przedstawionych przez Panią informacji wynika, że w 2021 r. przebywała Pani w Polsce jedynie podczas przysługującego Pani urlopu. Stałe ognisko domowe w okresie będącym przedmiotem zapytania posiadała Pani w Wielkiej Brytanii. Posiada Pani ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze z Wielką Brytanią – w Wielkiej Brytanii mieszka bowiem Pani mąż, nie ma Pani dzieci. W Wielkiej Brytanii korzystała Pani z samochodu, była dopisana do jego polisy ubezpieczeniowej, posiadała Pani konto bankowe i miała Pani również pracę, która była Pani źródłem utrzymania. W 2021 r. nie uzyskała Pani żadnych przychodów na terytorium Polski. Od sierpnia 2019 r. posiada Pani na 5 lat status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii. Posiada Pani brytyjski certyfikat rezydencji.

Zatem należy uznać że w 2021 r., podlegała Pani w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. tylko od dochodów (przychodów) osiągniętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W konsekwencji dochód osiągnięty w 2021 r. (do końca października 2021 r. ) w Wielkiej Brytanii nie podlega opodatkowaniu w Polsce." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioskodawczyni, która przebywała i pracowała w Wielkiej Brytanii przez większość roku 2021, posiada ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Zgodnie z interpretacją, nie musi rozliczać się z dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii ani składać zeznania podatkowego w Polsce, ponieważ nie uzyskała żadnych przychodów w Polsce w roku 2021.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-1.4011.403.2022.2.MR