Dyrektor KIS potwierdził, że jeśli Wnioskodawca zamieszkuje wraz z córką i wyłącznie on w pojedynkę nieprzerwanie samodzielnie wychowuje córkę, zajmuje się opieką nad nią na co dzień, oraz dba o rozwój małoletniej, zarówno w zakresie edukacji jak również w każdym innym zakresie jej rozwoju, a jedyna forma kontaktu matki z małoletnią to sporadyczne kontakty za pomocą komunikatora internetowego oraz telefonu, to Wnioskodawcę można uznać za osobę samotnie wychowującą dziecko na gruncie podatku PIT.

Ojciec dziewczynki, który samodzielnie wychowuje córkę

Podatnik jest ojcem dziewczynki, która ma 14 lat. Jest kawalerem i nie pozostaje w żadnym związku. Podatnik jest jedyną osobą, która zajmuje się wychowaniem córki. Zgodnie z ustaloną ugodą sądową, miejsce zamieszkania małoletniej jest również miejscem zamieszkania podatnika. Podatnik samodzielnie dba o codzienną opiekę nad córką oraz zaspokaja jej potrzeby materialne. Otrzymuje dochody opodatkowane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Środki na potrzeby córki Wnioskodawca pozyskuje ze swoich dochodów jak również z alimentów, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego. Powyższe środki zasądzone przez Sąd muszą być przymusowo ściągane od matki małoletniej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym.

Małoletnia nie utrzymuje kontaktów z matką, a jedyna forma komunikacji między nimi to sporadyczne kontakty za pomocą komunikatora internetowego lub telefonu. Toczy się również postępowanie przed sądem w sprawie ustalenia kontaktów matki z córką, ponieważ małoletnia nie życzy sobie kontaktów z matką.

W tym stanie sprawy Wnioskodawca złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej i zadał następujące pytania:

1.Czy kwalifikuje się Pan jako ojciec samotnie wychowujący dziecko?

2.Czy należy się Panu status ojca samotnie wychowującego dziecko?

3.Czy może Pan rozliczyć podatek dochodowy wraz z małoletnią córką?

Możliwość preferencyjnego rozliczenia PIT

W odpowiedzi na pytania podatnika, Dyrektor KIS stwierdził, że podatnik kwalifikuje się jako ojciec samotnie wychowujący dziecko. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, podatnik ma prawo do rozliczenia podatku dochodowego wraz z małoletnią córką.

"W sytuacji, gdy dziecko, zamieszkując wraz z jednym rodzicem, pozostaje pod jego stałą, codzienną opieką, a drugi rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów, status samotnego rodzica ma ten, przy którym dziecko zamieszkuje i który wykonuje wszystkie obowiązki, dzięki którym dziecko będzie wychowywane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój. Rodzic, który jest stanu cywilnego, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i w pojedynkę troszczy się o zaspokojenie bieżących potrzeb dziecka, nie traci statusu osoby samotnie wychowującej dziecko z racji utrzymywania sporadycznych kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica lub płacenia przez niego alimentów. Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że można Pana uznać za osobę samotnie wychowującą dziecko, ponieważ od 17 stycznia 2018 r. do dnia dzisiejszego Pan zamieszkuje wraz z córką i wyłącznie Pan w pojedynkę nieprzerwanie samodzielnie wychowuje córkę, zajmuje się Pan opieką nad nią na co dzień, oraz dba Pan o rozwój małoletniej, zarówno w zakresie edukacji jak również w każdym innym zakresie jej rozwoju, a jedyna forma kontaktu matki z małoletnią to sporadyczne kontakty za pomocą komunikatora internetowego oraz telefonu. W konsekwencji, Pan jako ojciec, który samotnie wychowuje dziecko, przy spełnieniu pozostałych warunków wynikających ze wskazanych powyżej przepisów, może rozliczyć się za rok 2020 i 2021 w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioski dla pytającego są takie, że podatnik jest uprawniony do rozliczenia podatku dochodowego wraz z małoletnią córką, jako ojciec samotnie wychowujący dziecko. W przypadku gdy jedno z rodziców jednostronnie sprawuje opiekę nad dzieckiem, tak jak w tym przypadku, podatnik może kwalifikować się jako ojciec samotnie wychowujący dziecko i mieć prawo do rozliczenia podatku dochodowego wraz z małoletnim dzieckiem.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.322.2022.2.MD