Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że Wnioskodawczyni nie musi płacić podatku dochodowego od osób fizycznych od sprzedaży nieruchomości, ponieważ działki zostały sprzedane po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie w drodze darowizny, w dniu 11 lutego 2015 r.

Sprzedaż dwóch działek we współwłasności

Podatniczka, będąca współwłaścicielką gospodarstwa rolnego, wraz z bratem otrzymała w drodze darowizny udziały w gospodarstwie od swojej matki. To zdarzenie miało miejsce w 2015 roku. W wyniku darowizny połowa udziałów należała do ojca, zaś druga połowa do Wnioskodawczyni i jej brata. Po kilku latach, współwłasność została zniesiona drogą sądową, a podatniczka wraz z bratem pozostali współwłaścicielami. Następnie podatniczka sprzedała obie działki, które były tylko ich własnością.

W tym stanie sprawy Podatniczka zapytała: Czy od sprzedaży 2 działek dnia 11 lutego 2022 r. musi Pani zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Nie stanowi źródła przychodu z odpłatnego zbycia

Dyrektor KIS stwierdził, że podatniczka nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaż działek po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie drogą darowizny, nie podlega opodatkowaniu. W tej sprawie nabycie było w 2015 roku (tj. w roku dokonania darowizny przez matkę Wnioskodawczyni), więc okres, o którym mowa w przepisie, niewątpliwie upłynął.

"W związku z powyższym, okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, upłynął 31 grudnia 2020 r., a więc dokonana w 2022 r. przez Panią sprzedaż przedmiotowych nieruchomości (udziału w działkach nr 1 oraz nr 5), nie stanowi dla Pani źródła przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, mając na uwadze obowiązujące przepisy i przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że dokonanie nienastępującej w wykonaniu działalności gospodarczej sprzedaży w dniu 11 lutego 2022 r., przedmiotowych nieruchomości (udziału w działkach nr 1 oraz nr 5), które nabyła Pani w 2015 r. w drodze darowizny, nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż odpłatne zbycie zostało dokonane po upływie pięcioletniego okresu wskazanego w tym przepisie. Zatem, z tytułu odpłatnego zbycia przedmiotowych nieruchomości (udziału w działkach nr 1 oraz nr 5) nie będzie Pani zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że podatniczka nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od sprzedaży dwóch działek. Odpłatne zbycie zostało dokonane po upływie pięcioletniego okresu od nabycia nieruchomości, o którym mowa w ustawie o PIT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.510.2022.3.KR