Dyrektor KIS potwierdził, że wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej na najem prywatny będzie neutralne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 2006 roku i jest podatnikiem VAT. Jego działalność polega na prowadzeniu restauracji i innych placówek gastronomicznych. W ramach tej działalności nabył nieruchomości i ruchomości, które wynajmuje podmiotom zewnętrznym. Obecnie planuje wycofać jedną z nieruchomości z działalności gospodarczej i wynajmować ją na zasadach najmu prywatnego. Będzie nadal wystawiał faktury VAT za tę usługę. Decyzję o wycofaniu nieruchomości motywuje porządkowaniem relacji biznesowych i dostosowaniem się do aktualnych warunków rynkowych związanych z pandemią Covid-19 i inflacją. W związku z tym, chce wykreślić tę nieruchomość z ewidencji środków trwałych i zaprzestać jej amortyzacji.

W tym stanie sprawy Wnioskodawca zadał pytanie: Czy wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej na najem prywatny będzie neutralny w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych?

Brak konsekwencji podatkowych w PIT

Według Dyrektora KIS, wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i przeniesienie jej na cele prywatne nie rodzi konsekwencji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, reguły dotyczące odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej nie mają zastosowania w przypadku wycofania tych składników z działalności. Oznacza to, że wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej do majątku prywatnego nie wymaga zapłaty podatku dochodowego.

"W przedmiotowej sprawie nie nastąpi odpłatne zbycie składnika majątku wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Majątek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie jest prawnie wyodrębniony od jej majątku osobistego, dlatego też przekazanie składnika majątku z prowadzonej działalności gospodarczej na potrzeby osobiste nie powoduje powstania przychodu po Pana stronie. Przez tę czynność nie uzyska Pan żadnego przysporzenia majątkowego, nastąpi wyłącznie przesunięcie tej rzeczy z majątku związanego z działalnością gospodarczą do majątku osobistego.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa podatkowego oraz opisane zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że wycofanie nieruchomości z majątku prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej do majątku prywatnego, sprawi, że nieruchomość ta nie będzie stanowić już składnika majątkowego tej działalności. Zatem planowana czynność wycofania wskazanej we wniosku nieruchomości, z majątku prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej do majątku prywatnego nie będzie nosić w istocie cech zbycia, jak również nie będzie posiadać przymiotu odpłatności, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, czynność ta nie będzie skutkować po Pana stronie powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej na najem prywatny będzie neutralne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 lipca 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.593.2022.1.MG