Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że poniesiony wydatek na klimatyzację, będącą pompą ciepła, mieści się w katalogu wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Klimatyzacja z funkcją ogrzewania

Podatnik, który jest właścicielem nieruchomości, złożył zapytanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie zakwalifikowania wydatku na zakup i instalację klimatyzacji z funkcją ogrzewania, jako wydatek uprawniający do skorzystania z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej.

Podatnik wskazał, że klimatyzacja inwerterowa umożliwia efektywniejsze ogrzewanie dzięki wbudowanej pompie ciepła, co przyczynia się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną. Ponadto, podatnik posiada instalację fotowoltaiczną, która dostarcza energię elektryczną, co pozwala na ograniczenie zużycia gazu i drewna kominkowego do celów grzewczych.

W tej sprawie zostało zadane pytanie: Czy wydatek na zakupioną przez Panią klimatyzację z funkcją ogrzewania można uznać za wydatek uprawniający do uzyskania podatkowej ulgi termomodernizacyjnej, z odliczeniem w zeznaniu za rok 2022?

Stanowisko KIS

Dyrektor KIS odpowiedział, że wydatek na zakup i instalację klimatyzacji inwerterowej z funkcją ogrzewania można zaliczyć do wydatków uprawniających do skorzystania z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej za rok 2022. Organ powołał się na definicję przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, zawartą w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Zdaniem Dyrektora KIS, klimatyzacja inwerterowa z funkcją ogrzewania spełnia tę definicję, ponieważ dzięki wbudowanej pompie ciepła umożliwia efektywniejsze ogrzewanie, co przyczynia się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną. Ponadto, korzystanie z energii elektrycznej dostarczanej z instalacji fotowoltaicznej pozwala na ograniczenie zużycia gazu i drewna kominkowego.

"W katalogu wydatków podlegających odliczeniu w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych znajdują się m. in. w części 1 punkcie 11 pompa ciepła wraz z osprzętem. Natomiast w części 2 w punkcie 10 montaż pompy ciepła.

Zatem poniesiony przez Panią wydatek na klimatyzację będącą pompą ciepła mieści się w katalogu wydatków podlegających odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Spełniła Pani wszystkie warunki uprawniające Panią do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej na wydatki w postaci na zakupu i montażu klimatyzacji będącej pompą ciepła, które mieszczą się w katalogu wydatków uprawniających do odliczenia ulgi podatkowej termomodernizacyjnej, wobec czego może Pani je odliczyć od podstawy obliczenia podatku w zeznaniu rocznym za 2022 r." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynikiem interpretacji jest stwierdzenie, że wydatek na zakup i instalację klimatyzacji inwerterowej z funkcją ogrzewania można zaliczyć do wydatków uprawniających do skorzystania z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej za rok 2022. To oznacza, że podatnik będzie mógł odliczyć część poniesionego wydatku od podstawy opodatkowania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.854.2022.3.AC