Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że podatnik ma prawo do zastosowania stawki VAT wynoszącej 0% w przypadku sprzedaży ciągnika siodłowego przeznaczonego na eksport poza terytorium Unii Europejskiej.

Eksport ciągnika siodłowego, a stawka VAT 0%

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. W marcu 2022 roku podatnik sprzedał ciągnik siodłowy osobie pochodzącej z Afryki, która zadeklarowała wywóz pojazdu poza granice UE. Transakcja odbyła się na zasadach ex works, co oznacza, że kupujący samodzielnie zorganizował i pokrył koszty transportu oraz wszelkich formalności eksportowych.

Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy w opisanej sytuacji ma prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT wynoszącej 0%? Podatnik argumentuje, że spełnił wymogi do zastosowania zerowej stawki VAT ze względu na eksport ciągnika siodłowego.

KIS: stawka VAT 0% dla eksportu ciągnika siodłowego poza UE

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. W opinii organu podatkowego podatnik może korzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT wynoszącej 0% w sytuacji, gdy dokonuje sprzedaży ciągnika siodłowego z przeznaczeniem na eksport poza terytorium Unii Europejskiej. KIS uznała, że eksport towarów podlega zerowej stawce VAT, jeśli spełnione są określone w ustawie przesłanki. Kluczową kwestią jest faktyczny wywóz towarów poza granice UE. Wywóz towaru poza UE musi być potwierdzony przez odpowiedni organ celny. Ponadto, organ uznał, że podatnik musi posiadać dokument, który jednoznacznie potwierdza wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Zgodnie z orzeczeniem TSUE oraz NSA, ważny jest rzeczywisty wywóz, a nie tylko posiadanie odpowiednich dokumentów celnych. Organ podatkowy podkreślił, że dokumenty dostarczone przez podatnika jednoznacznie potwierdzają wywóz ciągnika poza UE. KIS uznała, że podatnik ma prawo do zastosowania stawki VAT 0%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-3.4012.228.2022.2.MR