Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że opłata od środków spożywczych jest naliczana za zawartość kofeiny i tauryny w napojach energetyzujących w wysokości 0,10 zł na litr napoju.

Opłaty za napoje energetyzujące w świetle ustawy o zdrowiu publicznym

Spółka planuje wprowadzenie na rynek napojów energetyzujących pod własną marką. Te napoje będą spełniać definicję napoju zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym, zawierając mniej niż 5g cukrów na 100ml oraz co najmniej 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego. Ponadto, napoje te będą zawierały kofeinę, taurynę i będą wzbogacone witaminami.

Czy istnieje obowiązek naliczenia i zapłaty opłaty od środków spożywczych w przypadku wprowadzenia na rynek napojów energetyzujących wzbogaconych witaminami pod marką własną? Wnioskodawca uważa, że naliczenie oraz zapłata opłaty od środków spożywczych wynosić będzie 0,10 zł na litr napoju ze względu na zawarty w składzie dodatek kofeiny i tauryny.

Stanowisko organu podatkowego

Opłata od środków spożywczych jest naliczana dla napojów wprowadzanych na rynek krajowy zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym. Dotyczy to sprzedaży detalicznej i hurtowej. Opłata nie obejmuje napojów z co najmniej 20% udziałem soku i zawartością cukrów poniżej 5g na 100 ml. W przypadku napojów energetyzujących opłata za zawartość kofeiny i tauryny wynosi 0,10 zł na litr napoju.

Organ podatkowy uzasadnił swoje stanowisko, wskazując na definicję napoju objętego opłatą od środków spożywczych i warunki, które muszą być spełnione. Wskazał także, że opłata jest naliczana jedynie za zawartość kofeiny i tauryny. Dlatego wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty opłaty w wysokości 0,10 zł na litr napoju.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDSB1-1.4019.24.2022.2.WK