Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że spółka nie miała prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT od wydatków związanych z zakupem i eksploatacją pojazdu przed uzyskaniem odpowiedniego zaświadczenia.

Odliczenie VAT przed uzyskaniem odpowiedniego zaświadczenia

Wnioskodawcą jest spółka, która jest czynnym podatnikiem VAT. W celu prowadzenia działalności spółka wzięła w leasing samochód ciężarowy. Samochód został poddany badaniom technicznym w maju 2022 r., które potwierdziły, że spełnia on kryteria pojazdu samochodowego określone w ustawie o VAT. Spółka użytkowała samochód od momentu jego rozpoczęcia użytkowania w roku 2020, aż do momentu otrzymania zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów, które potwierdzało spełnienie wymagań dla pojazdu samochodowego. Spółka wykorzystywała ten samochód wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT.

Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy jest zobowiązany stosować ograniczenie w odliczeniach podatku naliczonego? Spółka uważa, że nie musi stosować ograniczeń w odliczeniu podatku.

KIS: odliczenie pełnej kwoty VAT możliwe po uzyskaniu zaświadczenia

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest błędne. KIS stwierdziła, że spółka przed uzyskaniem odpowiedniego zaświadczenia nie miała prawa do odliczenia 100% podatku VAT związanych z wydatkami. Organ podatkowy wskazał, że przepisy ustawy o VAT stanowią, że odliczenie pełnej kwoty VAT jest możliwe tylko po uzyskaniu zaświadczenia. Bez tego, podatnik ma prawo do odliczenia tylko 50% podatku VAT. KIS podkreśliła, że spółka może odliczyć pełną kwotę podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdem samochodowym od momentu uzyskania wymaganego zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów i odnotowania tego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.482.2022.1.KO