Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła, że usługi opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnymi świadczone w miejscu ich zamieszkania podlegają zwolnieniu przedmiotowemu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT).

Usługi opieki, a zwolnienie z VAT

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz osobami niepełnosprawnymi. Jako podwykonawca innego przedsiębiorcy, wnioskodawca realizuje usługi opieki w miejscu zamieszkania podopiecznych. Sam wnioskodawca nie jest stroną umów zawartych z beneficjentami usług opieki. Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy opisane usługi opieki nad osobami w podeszłym wieku lub niepełnosprawnymi podlegają zwolnieniu przedmiotowemu z zapłaty VAT? Mężczyzna uważa, że przysługuje mu zwolnienie.

KIS: usługa opieki nad starszymi i niepełnosprawnymi zwolniona z VAT

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ podatkowy potwierdził, że usługi opieki świadczone przez wnioskodawcę kwalifikują się do zwolnienia z zapłaty VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT. Definicja usług opieki obejmuje szeroki zakres działań mających na celu troskliwe zajmowanie się osobami wymagającymi wsparcia, takimi jak osoby niepełnosprawne, przewlekle chore lub osoby w podeszłym wieku. W uzasadnieniu wskazano, że decydujący jest cel i charakter świadczonej usługi, a nie fakt działania jako podwykonawca. Organ zwrócił uwagę, że zwolnienie od VAT zależy od specyfiki świadczonej usługi, a nie od charakteru prowadzonej działalności.

Źródło:Interpretacja indywidualna z dnia 18 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.433.2023.1.WH