Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej – usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 74.90.12.0 – może opodatkować 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przedstawiciel handlowy w firmie fotowoltaicznej

W niniejszej sprawie pytający jest samozatrudniony w firmie fotowoltaicznej i prowadzi działalność polegającą na pozyskiwaniu klientów zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznej. Jako przedstawiciel handlowy zajmuje się pozyskiwaniem klientów zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznej na dachu lub gruncie.

Pytający złożył oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a pytanie dotyczy roku 2022. W związku z tym, Wnioskodawca zadał pytanie: Czy jako przedstawiciel handlowy obowiązuje Panią opodatkowanie w formie ryczałtu w wysokości 8,5 %.

8,5% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że stawka ryczałtu w wysokości 8,5% może być zastosowana również w przypadku działalności przedstawiciela handlowego (PKWiU 47.00.54.0). Zatem, pytający jako samozatrudniony przedstawiciel handlowy w firmie fotowoltaicznej może korzystać z tej stawki opodatkowania.

"Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku przychody uzyskiwane przez Panią ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej – usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 74.90.12.0 – może Pani opodatkować 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z interpretacji wynika, że przedstawiciel handlowy, który prowadzi działalność gospodarczą w związku z pozyskiwaniem klientów zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznej, może opodatkować swoje przychody zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%.

W przypadku pytającego, który złożył oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania, otrzymana interpretacja potwierdza możliwość korzystania z tej stawki.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.639.2022.2.MJ