Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że spółka udzielając pożyczek wewnątrzgrupowych jest podatnikiem VAT, nawet jeżeli nie dokonała formalnej rejestracji.

Udzielanie pożyczek, a VAT

Wnioskodawcą jest spółka, będąca częścią grupy kapitałowej świadczącej głównie usługi deweloperskie. Spółka aktualnie prowadzi działalność finansową poprzez udzielanie pożyczek wewnątrzgrupowych. Jest również komandytariuszem w innej spółce. Przychody z roli komandytariusza wynikają z udziału w zyskach lub innych dochodach generowanych przez spółkę komandytową. Przychody nie są bezpośrednio związane z udzielaniem pożyczek, lecz wynikają z udziału w zyskach spółki komandytowej.

Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy udzielając pożyczek w grupie kapitałowej, jest podatnikiem VAT, pomimo braku rejestracji w celach podatku VAT? Wnioskodawca argumentuje, że mimo braku formalnej rejestracji, spółka jest podatnikiem VAT.

KIS: spółka udzielająca pożyczek działa jako podatnik VAT bez rejestracji

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ potwierdził, że spółka, udzielając odpłatnych pożyczek, świadczy usługi podlegające opodatkowaniu VAT. W opinii organu podatkowego podmiot udzielający pożyczek, mimo że nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym ani w trakcie rejestracji, jest uważany za podatnika VAT ze względu na działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu pożyczek.

Jednocześnie organ podatkowy zauważył, że w przypadku niezłożenia zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy o VAT, wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, ale nadal uznaje się, że działa jako podatnik VAT. Ponadto, KIS zaznaczyła, że zgodnie z ustawą o VAT, jeśli wartość sprzedaży przekroczyła kwotę 200 000 zł w poprzednim roku podatkowym, nie można korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, ale można korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy, jeśli świadczone przez wnioskodawcę są wyłącznie usługi udzielania pożyczek objęte zwolnieniem.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.330.2022.3.IO