Dyrektor KIS potwierdził, że przychód z działalności usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń, może być opodatkowany przez Wnioskodawcę w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 4 lutego 1992 r., która obejmuje m.in. usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny. W ramach swojej działalności, Wnioskodawca zawiera umowy pośrednictwa komercyjnego z podmiotami zagranicznymi, świadcząc dla nich usługi takie jak negocjowanie umów, utrzymywanie kontaktu z klientami, poszukiwanie nowych klientów i pomoc w składaniu zamówień.

Przychody z tej działalności w 2020 i 2021 roku nie przekroczyły 2 000 000 euro.

Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi stwierdził, że działalność usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny, w której Wnioskodawca się specjalizuje, mieści się w ugrupowaniu PKWiU 74.90.12.0 "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń".

W związku z tym, Wnioskodawca zadał pytanie: Czy przychód z działalności usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń, może być opodatkowany przez Wnioskodawcę w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

8,5% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Dyrektor KIS stwierdził, że przychody z działalności Wnioskodawcy mogą być opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

"Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej – usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 74.90.12.0 „Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń” – może Pan opodatkować 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioskodawca ma prawo opodatkować swoje przychody z działalności usługowej, konkretnie z usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny, jako ryczałt ewidencjonowany zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4011.490.2022.2.RK