Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że spółka ma prawo jednorazowo obniżyć dochód osiągnięty w 2022 roku o wysokość straty poniesionej w 2021 roku, zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 ust. 5 pkt 2 ustawy o CIT.

Kwestia prawa obniżenia dochodu przez spółkę w świetle ustawy o CIT

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym specjalizującym się w specjalistycznych robotach budowlanych, klasyfikowanych według kodu PKD 43.99.Z. Po rozpoczęciu działalności w 2021 roku, spółka zawarła umowy z różnymi firmami na prowadzenie prac budowlanych. Dodatkowo, w 2021 roku, Spółka nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa poprzez wkład niepieniężny od jej jedynego wspólnika. Pomimo tego nabycia, główny zakres działalności spółki nie uległ zmianie.

Czy spółka ma prawo obniżyć jednorazowo dochód osiągnięty w 2022 r. o wysokość straty poniesionej w 2021 roku na mocy art. 7 ust. 5 pkt 2 ustawy o CIT?

Stanowisko organu podatkowego

W ustawie o CIT podkreślono, że podatnik może obniżyć swój dochód o wysokość straty poniesionej w danym roku podatkowym, jeśli nie spełnia warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o CIT. W przedstawionym przypadku, mimo że spółka nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jej główna działalność gospodarcza nie uległa zmianie. Dodatkowo, nie zachodziła sytuacja, w której co najmniej 25% udziałów spółki posiadałby inny podmiot.

Z tego względu, spółka nie spełnia warunków wyłączających możliwość obniżenia dochodu o poniesioną stratę, zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 7 ustawy o CIT. W związku z tym, spółka ma prawo obniżyć jednorazowo dochód osiągnięty w 2022 roku o stratę poniesioną w roku 2021, zgodnie z art. 7 ust. 5 pkt 2 ustawy o CIT.

Podsumowując, KIS potwierdziła, że spółka może jednorazowo obniżyć swój dochód za rok 2022 o wysokość straty poniesionej w 2021 roku, zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 ust. 5 pkt 2 ustawy o CIT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.340.2022.1.MF