Dyrektor KIS potwierdził, że przychody z działalności, polegającej na świadczeniu usług doradczych w zakresie doradztwa technicznego i rozwoju biznesu (business development - pośrednictwa w interesach), Wnioskodawca może rozliczać - zgodnie ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z zastosowaniem stawki podatku 8,5%.

Usługi doradcze w zakresie doradztwa technicznego i rozwoju biznesu

Wnioskodawca jest osobą, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach tej działalności świadczy usługi doradcze w zakresie doradztwa technicznego i rozwoju biznesu. Usługi są zakwalifikowane jako PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana oraz według PKWiU 2015: 74.90.20.0 Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Wnioskodawca do końca 2021 r. opodatkowany był podatkiem liniowym, natomiast w dniu 19 stycznia 2022 r. złożył oświadczenie do Urzędu Skarbowego w sprawie zmiany formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem: Czy przychody z wyżej wymienionej działalności PKD: 74.90.Z, PKWiU: 74.90.20.0 Wnioskodawca może rozliczać - zgodnie ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z zastosowaniem stawki podatku 8,5%?

8,5% stawka zryczałtowanego podatku

W odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy, Dyrektor KIS wskazał, że przychody uzyskiwane ze świadczenia usług w ramach działalności usługowej mogą być opodatkowane stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

"Uzyskiwane przez Pana przychody od 2022 r. z tytułu usług w zakresie pośrednictwa w interesach pod symbolem PKWIU 74.90.20.0 - „Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane”, będą mogły zostać opodatkowane 8,5% stawką zryczałtowanego podatku, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioskodawca otrzymał informację, że może stosować stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w wysokości 8,5% w przypadku swojej działalności usługowej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4011.125.2022.3.IN