Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że że wysyłanie faktur elektronicznych za pośrednictwem aplikacji mobilnej na adres e-mail klienta jest zgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

Wysłana faktura przez aplikację, a ustawa o VAT

Wnioskodawca działa w ramach umowy franczyzy, sprzedając paliwa, usługi i produkty pozapaliwowe. Podatnik planuje wprowadzenie systemu płatności mobilnych, w którym klienci będą mogli dokonywać zakupów poprzez aplikację, a faktury będą im wysyłane elektronicznie na adres e-mail. Przed dokonaniem płatności mobilnej, klient będzie musiał pobrać aplikację mobilną, zarejestrować osobiste konto w centralnym systemie płatności mobilnych oraz zaakceptować regulamin korzystania z aplikacji. Przy rejestracji konta, klient będzie musiał podać swoje dane osobowe oraz PIN do autoryzacji płatności mobilnych. Po dokonaniu płatności mobilnej, transakcja zostanie przesłana do kasy rejestrującej na stacji paliw, gdzie zostaje zarejestrowana wartość sprzedaży i kwota podatku w raporcie fiskalnym.

Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy przesyłanie faktur w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji mobilnej może być uznane za wydanie faktury zgodnie z przepisami VAT? Podatnik uważa, że przesyłanie faktur za pośrednictwem aplikacji mobilnej jest zgodne z przepisami.

KIS: wysyłka faktur za pomocą aplikacji jest zgodna z ustawą o VAT

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że przesłanie faktury w formacie PDF na adres e-mailowy nabywcy za pomocą aplikacji mobilnej jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. KIS podkreśliła, że zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, faktury mogą być wystawiane w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem że klient wyraził na to zgodę i podał wymagane dane, w tym NIP lub PESEL. KIS wyjaśniła, że podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży, za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Organ podatkowy zwrócił uwagę na to, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują dokładnie pojęcia "wydać", dlatego odwołał się do definicji słownikowej, która określa "wydać" jako dać lub przydzielić komuś. KIS podkreśliła, że faktura elektroniczna może być wystawiana w różnych formatach elektronicznych, natomiast kluczowe jest spełnienie wymagań określonych w ustawie, takich jak zawarcie odpowiednich danych i elementów faktury.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.434.2022.2.MPA