Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) usługi odbioru technicznego nieruchomości i usługi termowizyjne nie można zakwalifikować jako usług doradczych. W związku z tym, wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT.

Usługi techniczne, a zwolnienie z VAT

Wnioskodawca prowadzi działalność związaną z odbiorem technicznym nieruchomości, sporządzaniem raportów z odbioru oraz usługami termowizyjnymi. W swojej działalności nie udziela porad doradczych ani nie wskazuje sposobów postępowania, a jedynie dokonuje ocen technicznych. Usługa jest wykonywana na rzecz osób, które kupują lokale od deweloperów i chcą sprawdzić stan techniczny nieruchomości przed odbiorem. Wnioskodawca dokonuje szczegółowych pomiarów i ocen, takich jak stan posadzek, tynków, instalacji elektrycznych i wentylacyjnych oraz zgodność wykonania z dokumentacją projektową. Wnioskodawca przekazuje klientowi swoje uwagi odnośnie stanu nieruchomości, czyli informuje o tym, czy wszystko jest zgodne z przepisami i projektem, bądź też zwraca uwagę na ewentualne nieprawidłowości.

Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT? Wnioskodawca argumentuje, że jego usługi mają charakter techniczny, a nie doradczy, i w związku z tym powinien mieć prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od VAT.

KIS: usługi odbioru technicznego są zwolnione z zapłaty VAT

KIS stwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Organ podatkowy zaznaczył, że usługi odbioru technicznego, sporządzania raportów z odbioru technicznego oraz usług termowizyjnych nie stanowią usług doradztwa, a więc nie podlegają wyłączeniu ze zwolnienia podmiotowego. KIS podkreśliła, że wnioskodawca nie udziela klientom porad. Ponadto, organ wyjaśnił, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, jeśli roczna wartość ich sprzedaży nie przekroczyła kwoty 200 000 zł w poprzednim roku podatkowym. KIS uznała, że wnioskodawca osiągnął roczną sprzedaż poniżej tej kwoty, dlatego spełnia warunek i ma prawo skorzystać ze zwolnienia.

KIS stwierdziła, że wnioskodawca nie wykonuje żadnych innych czynności, które byłyby wyłączone z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego od VAT, zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy o podatku VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 31 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.54.2023.1.ID