Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że przychód ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii powstaje w momencie dokonania zapisu w rejestrze świadectw prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii, a nie przy zapisie świadectw na koncie ewidencyjnym spółki.

Moment powstania przychodu ze świadectw pochodzenia energii

Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej za pomocą elektrowni wiatrowych. W kontekście tej działalności, spółka uzyskuje świadectwa pochodzenia energii, które potwierdzają produkcję energii z odnawialnych źródeł. Te świadectwa, będące prawami majątkowymi, mogą być sprzedawane na Towarowej Giełdzie Energii.

Spółka chciała się dowiedzieć, kiedy dokładnie powstaje przychód związany z tymi świadectwami w kontekście podatku dochodowego od osób prawnych. Istnieją wątpliwości co do momentu rozpoznania przychodu, zwłaszcza w kontekście możliwości stosowania 9% stawki podatku. Zdaniem spółki, przychód powstaje w momencie sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw, tj. przy dokonaniu odpowiedniego zapisu w rejestrze tych świadectw prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii, a nie w chwili zapisania świadectw na koncie ewidencyjnym.

Stanowisko organu podatkowego

KIS zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją KIS, prawo do przychodu po stronie wytwórcy energii powstaje dopiero z chwilą sprzedaży praw majątkowych wynikających z tych świadectw, a nie w momencie zapisania świadectw na koncie ewidencyjnym. Oznacza to, że dla celów podatku dochodowego, przychód z tytułu zbycia praw ze świadectw jest rozpoznawany w momencie dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii. Co ważne, jest to zgodne z zasadą, że do przychodów zalicza się te, które są definitywne, trwałe i bezwarunkowe.

Podsumowując, interpretacja KIS potwierdza, że przychód osiągnięty przez spółkę z tytułu sprzedaży prawa majątkowego wynikającego ze świadectwa pochodzenia energii powinien być uwzględniony przy ustalaniu wartości przychodu decydującego o możliwości stosowania 9% stawki podatku w momencie dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze, a nie w momencie zapisania świadectw na koncie ewidencyjnym.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 31 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.371.2022.2.ŚS