Dyrektor KIS potwierdził, że renta wdowia wypłacana polskiemu rezydentowi podatkowemu na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Irlandii, jest zwolniona z opodatkowania polskim podatkiem dochodowym na podstawie w art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Renta wdowia z Irlandii

Osoba, która złożyła zapytanie, jest wdową mieszkającą w Polsce i otrzymuje rentę wdowią z Irlandii. Rentę tę pobiera od 2013 roku, a od 2015 roku płaci zaliczki na podatek dochodowy w Polsce.

Mieszkańcy Polski i Irlandii są zwolnieni z podwójnego opodatkowania na podstawie umowy między rządami obu krajów. Osoba, która złożyła zapytanie, uważa, że renta wdowia powinna być zwolniona z podatku w Polsce na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Irlandii.

W związku z tym, Wnioskodawczyni zadała pytania:

1.Czy renta wdowia po mężu, otrzymywana z Irlandii, podlega opodatkowaniu w Polsce i czy w związku z tym słusznie odprowadzała Pani w latach 2016-2021 zaliczki na podatek dochodowy?

2.Czy w 2022 r. renta wdowia po mężu, otrzymywana z Irlandii, podlega opodatkowaniu w Polsce i czy w związku z tym powinna Pani odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy?

Zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Dyrektor KIS w odpowiedzi na zapytanie stwierdził, że renta wdowia otrzymywana z Irlandii jest zwolniona z podatku w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym przepisem, świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych są zwolnione od podatku dochodowego w Polsce. Rentę wdowią można zakwalifikować jako takie świadczenie, skoro jest ona wypłacana na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Irlandii.

"Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe, a także powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, renta wdowia otrzymywana przez Panią z Irlandii podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

Jednocześnie, jeżeli, jak wskazała Pani we wniosku, otrzymywana renta wypłacana jest na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Irlandii to jest ona zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym, nie ciążył na Pani w latach 2016-2021 obowiązek odprowadzania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy oraz nie występował obowiązek wykazywania ww. świadczenia w zeznaniach rocznych. Nie powinna Pani również w 2022 r. odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od otrzymywanej z Irlandii renty wdowiej oraz wykazywać ww. świadczenia w zeznaniu rocznym za 2022 r." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że renta wdowia otrzymywana z Irlandii przez polskiego rezydenta podlega zwolnieniu z podatku dochodowego w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 8 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.476.2022.3.ACZ